V nedeljo Barbarno v Cirkulanah

Na trgu pred cerkvijo svete Barbare v Cirkulanah bo v nedeljo, 1. decembra potekal semanji dan, kjer bosta Grof in grofica Sauer nagovorila potomce svojih nekdanjih podanikov in sprejela »gornino« od vinskega pridelka ter druge dajatve.

Društvo za oživitev gradu Borl (DgB) že nekaj let v sodelovanju z Občino Cirkulane in ostalimi društvi tradicionalno pripravlja prav poseben dogodek ob godu farne zavetnice svete Barbare. Barbarno bodo letos zaključili z zanimivim  strokovnim programom, ko bodo predstavili rezultate zadnjih arheoloških raziskav na gradu Borl. Dogodek bo ob 13. uri v večnamenski dvorani v Cirkulanah.

Pri sv. Barbari bodo pozdravili tudi grofa in grofico Sauer

Že zjutraj bo v cerkvi sv. Barbare rana sveta maša, na trgu pred cerkvijo se bo ob 8. uri začel semanji dan, grof in grofica Sauer pa bosta v spremstvu častne garde prišla k pozni sveti maši v Cirkulane. Po maši se bo grofovski par sprehodil med stojnicami na trgu, sledila bo predaja dajatev in nato kulturni program z gosti.

Grof in grofica Sauer pri sv. Barbari; foto: DgB

Dogajanje na prostem bodo letos popestrili člani Turističnega društva Suha Krajina, ki predstavljajo Seisenbergensis Tumultus, Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega z Žužemberškega gradu.

Pri Barbari je nedelja tudi sejemsko obarvana; foto: DgB

Na Barbarno se je letos ponudila tudi priložnost za predstavitev zanimivih odkritjih na Borlu v letošnjem letu in rezultatov arheoloških izkopavanj, ki so pomemben mejnik pri oživljanju bisera nad reko Dravo. Na dogodku bodo spregovorili: Sonja Golc, predsednica Društva za oživitev gradu Borl, Antonija Žumbar, županja Občine Cirkulane in Evgen Lazar, ZVKDS, Center za preventivno arheologijo.

Zanimiva odkritja na gradu Borl

Pred nujno potrebno sanacijo nekdanje grajske terase in grajske brežine gradu Borl so arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centra za preventivno arheologijo, izvedli zaščitne arheološke raziskave. Raziskave na grajski terasi so, pod vodstvom višjega konservatorja Evgena Lazarja, potekale od začetka januarja do konca maja letošnjega leta.

Z raziskavami so arheologi uspeli odkriti zasuto pritličje nekdanjega romanskega grajskega palacija, ki je bil prekrit z novoveškimi ruševinami, ki so nastale v času rušitve grajskega trakta, ki je stal tukaj do leta 1778. Pod ostalinami romanske faze gradu so odkrili tudi arhitekturne ostaline, ki so verjetno pripadale še starejšemu objektu, ki je najverjetneje stal že pred 12. stoletjem. Pod njimi pa so arheologi odkrili plasti v katerih so ležale drobne najdbe, ki segajo v čas 1. polovice 3. tisočletja pred našim štetjem oz. v čas bakrene dobe.

Foto: arhiv DgB