V minoritskem samostanu na Ptuju januarsko izobraževanje sodelavcev Karitas

Sodelavci Karitas so se ta teden na Ptuju udeležili izobraževanja, ki ga je pripravila Nadškofijska Karitas Maribor. O etičnih vrednotah in načelih Karitas sta spregovorila direktor in generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor; Branko Maček in Darko Bračun.

Izobraževanje sodelavcev Karitas v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju; foto: Župnija Hajdina

Sodelavci in prostovoljci Karitas ptujske in završke dekanije so se tokrat zbrali v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju, kjer je potekalo redno izobraževanje. Zbranih je bilo 92 sodelavcev Karitas, izobraževanja pa so se udeležili tudi duhovniki ptujske in završke dekanije. Uvodni pozdrav je imel pater Milan Kos.

Izobraževanje je pripravila Nadškofijska Karitas Maribor; foto: Zdenka Golub

Podpirajo pravično razdelitev dobrin in enake možnosti za vse

Sodelavci Karitas si prizadevajo za sočuten odnos do vseh ljudi, še posebej do revnih, zatiranih, odrinjenih na rob in ljudi v stiski, ki mora prehajati v solidarno odgovornost in delovanje v smislu družbene pravičnosti. Podpirajo pravično razdelitev dobrin in enake možnosti za vse. Prizadevajo si za uresničitev skupnega dobrega za vse in vsakega posameznika.

Nadškofijska Karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in kodeksa načel, ki veljajo v socialnem varstvu. Njeno delovanje je odraz dela Župnijskih Karitas ter župnij mariborske nadškofije. Sodelavci Karitas so, ne glede na to, kje opravljajo svoje delo (v župniji, dekaniji, škofiji), poklicani, da služijo ubogim, da jim povrnejo dostojanstvo in vlivajo upanje na boljši jutri.

457 župnijskih Karitas in preko deset tisoč prostovoljcev

V Sloveniji v 457 župnijskih Karitas deluje preko 10.000 prostovoljcev. Njihovo delo se pretežno osredotočeno na odgovarjanje na materialne stiske, usmerjanje in osnovno svetovanje, obiske starejših, invalidov in osamljenih, poskrbljeno pa je tudi za stalna izobraževanja in izpopolnjevanja.

Sodelavci in prostovoljci Karitas so z zanimanjem prisluhnili govorcem na izobraževanju; foto: Župnija Hajdina

Letošnje vodilo na nedavnem izobraževanju je bilo povezano z etičnimi vrednotami in načeli Karitas. Ob tej priložnosti je bila izdana čudovita knjižica, ki je je prejel vsak sodelavec Karitas in mu bo v pomoč ob delovanju, ko se ne bo znal odločiti, kaj je najbolj prav. V knjižici je zapisanih petnajst etičnih vrednot in načel Karitas.

O etičnih vrednotah in načelih Karitas je med drugim spregovoril direktor Nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Foto: Župnija Hajdina

Ob koncu srečanja se je udeležencem zahvalil naddekan Marijan Fesel, ki je dejal, da vsem sodelavcem želi ljubezni brez strahu, bog pa naj da vsem moči, da bodo lahko delo opravljali še naprej predano.
Foto: Zdenka Golub, Župnija Hajdina