V Markovcih regijsko preverjanje ekip prve pomoči

Konec preteklega tedna so po Sloveniji potekala regijska preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Letošnje preverjanje ekip Spodnjega Podravja je bilo v občini Markovci.

Na eni od delovnih točk v Markovcih

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Ptuj in Območno združenje RK Ptuj sta v sodelovanju z občino Markovci organizirala 23. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP Civilne zaščite in Rdečega križa. V soboto, 9. maja se je na regijskem preverjanju pomerile šest ekip prostovoljcev iz občin Majšperk, Kidričevo, Cirkulane in Markovci.

S preverjanji ekipe obnavljajo praktično znanje v nudenje prve pomoči

Organizatorji so tudi tokrat želeli preveriti usposobljenost ekip prve pomoči za delovanje v primeru nesreč v različnih okoliščinah, obnavljati praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo trajno usposobljenost za dajanje prve pomoči ter pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem izvajanju prve pomoči, je med drugim povedal Dragomir Murko, vodja območne izpostave URSZR na Ptuju.

Ekipe prve pomoči za delovanje v primeru nesreč v različnih okoliščinah so pokazale veliko znanja in izkušenj; foto: TM

Zmaga za ekipo občine Majšperk

Regijsko preverjanje so izvedli pri osnovni šoli in vrtcu Markovci ter v osrednjem delu občine na štirih delovnih lokacijah in več predstavitvenih lokacijah. S to obliko preverjanja organizatorji že vrsto let želijo prvo pomoč približati širši javnosti, članom ekip pa omogočiti preizkus znanja v reševalnih aktivnostih.

Na eni od delovnih točk pri OŠ Markovci; foto: TM

Ekipa ocenjevalcev je na razglasitvi podala naslednje rezultate: prvo mesto je dosegla ekipa občine Majšperk, drugo ekipa KO RK Majšperk, tretja je bila ekipa občine Kidričevo, sledijo pa še ekipe KO RK Cirkulane, občine Markovci in KO RK Markovci.

Prvouvrščena ekipa na regijskem preverjanju se bo udeležila državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK.
TM