V maju na voljo dnevno varstvo in začasne namestitve v enoti Žabjak Doma upokojencev Ptuj

Vabilo k pristopu koriščenja dnevnega varstva ter začasnih namestitev v Domu upokojencev Ptuj

 

Z mesecem majem 2023 bomo v Domu upokojencev Ptuj, enoti Žabjak, pričeli z izvajanem dnevnega varstva in  začasnih celodnevnih namestitev.

Ker je število uporabnikov omejeno (dnevno varstvo 12 uporabnikov, začasne namestitve 20 uporabnikov), v Domu upokojencev Ptuj pozivamo vse, ki jih tovrstni obliki varstva zanimata, da se prijavite preko GSM: 051 288 571 ali preko: [email protected], kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Dnevno varstvo je sicer oblika varstva, v katero se vključijo starejše osebe, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo pomoč in delno oskrbo. Ta dejavnost pomembno dopolnjuje in razbremenjuje družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje ljudi v lastnih domovih.

Dnevni center zadovoljuje potrebe tudi vseh tistih, ki želijo pomoč ali organizirano obliko bivanja za čas, ko so družinski člani odsotni, namenjeni pa so starejšim od 65 let, ki živijo doma in že težko skrbijo zase, jim hišna opravila vzamejo preveč moči in energije in želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo pa je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

V dnevnem centru v Žabjaku bo vsak delovnik, pet dni na teden v času od 7. in 17. ure zagotovljeno dnevno varstvo in storitve zdravstvene nege (aplikacija zdravil, inzulina, preveze …), organizirana prehrana (zajtrk, kosilo in popoldanska malica) ter program dnevnih aktivnosti, prilagojen potrebam in željam skupine in posameznika (vaje za krepitev psihofizične kondicije, vaje za krepitev spomina, prebiranje literature in dnevnih časopisov, razvedrilne igre, ročna dela, pogovorne teme, vključitev v skupine za samopomoč …).

Začasna namestitev je oblika celodnevnega institucionalnega varstva in je namenjena posameznikom, ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva, se pa pri njih pojavi potreba po začasni oskrbi bodisi zaradi akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ob odpustu iz bolnišničnega zdravljenja do rehabilitacije, bodisi zaradi čakanja na odobritev zdraviliškega zdravljenja, bodisi zaradi odsotnosti in dopustov svojcev ali drugih razlogov.

Kratkotrajna namestitev praviloma traja do tri mesece, upravičenci pa so osebe starejše od 65 let.

V času začasnih namestitev se osebam nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine, tako da se jim zagotavlja vsa osnovna in socialna oskrba ter zdravstveno varstvo.

Dom upokojencev Ptuj

Vir: www.ptuj.si