V Majšperku kmalu nov Center za integrirano dolgotrajno oskrbo

Občina Majšperk si je skupaj z Domom dr. Jožeta Potrča Poljčane zagotovila financiranje gradnje CIDO Majšperk.

 

 

Kot navajajo v Občini Majšperk je bilo odobrenih nekaj manj kot 6 milijonov evrov sredstev iz Sklada za okrevanje ter proračuna RS (za DDV). Prispevek Občine Majšperk je prenos zemljišča, kjer bo stal novi CIDO v last Republike Slovenije.

Zgrajena bosta 2 objekta, prvi s tremi etažami (P+2) z bruto tlorisno površino 1.554 m2 in drugi z dvema etažama (P+1) ter bruto tlorisno površino 1.075 m2. Skupna BTP celotnega CIDO znaša 2.629 m2.

Skupno bo CIDO Majšperk sprejel 48 oskrbovancev. V prvem objektu s tremi nadstropji bodo v pritličju skupnostni programi, v prvem in drugem nadstropju pa sobe za 12 oskrbovancev z demenco in podobnimi stanji (skupaj 24 oskrbovancev). V drugem objektu bodo v pritličju sobe za 16 oskrbovancev in v prvem nadstropju še za 8.

 

V Centru za integrirano dolgotrajno oskrbo Majšperk se bodo izvajali naslednji skupnostni programi:

  • dnevno varstvo, integrirano v bivalno skupino,
  • pomoč na domu,
  • koordinacija programov v občini,
  • receptor/informator doma za obveščanje o medgeneracijskih dejavnostih in dogodkih ter
  • večnamenski prostor za izvajanje skupnostnih programov za povezovanje z lokalno skupnostjo (skupine za samopomoč, kuhinja, kavarna za stanovalce in obiskovalce…).

 

Predvidoma bo CIDO Majšperk omogočal 28 neposrednih dodatnih zaposlitev v Majšperku ter 10 zaposlitev posrednih spremljevalnih dejavnosti.

 

Gradnja bo potekala v letih 2024 in 2025. Skrajni zaključek projekta pa je predviden 30. junija 2026.

 

Vir: Facebook Občina Majšperk