V LAS haloze izbrali nove člane organov

haloze, LAS, volitve, franc-mlakar

Franc Mlakar bo LAS vodil tudi v mandatu 2017-2019

Na nedavni volilni skupščini LAS Haloze v občini Podlehnik so uspešno opravili volitve za člane organov LAS Haloze za novi mandat 2017-2019. Trenutno je v LAS Haloze včlanjenih 112 članov. Pretekli mandat so organi LAS Haloze nastopili jeseni 2015.

V občini Podlehnik je bila pred dnevi volilna skupščina LAS Haloze. Foto: PRJ Halo

Takrat je upravni odbor s predsednikom Francom Mlakarjem začel s svojim dveletnim mandatom, ki se je v tem času tudi iztekel. Franc Mlakar je na volilni skupščini dobil še en mandat in vodenje Lokalne akcijske skupine Haloze do leta 2019.

V minulih dveh letih se je upravni odbor LAS Haloze sestal dvanajstkrat, sklicanih je bilo 5 skupščin in 1 ponovljena skupščina LAS Haloze. Kot so sporočili iz agencije Halo je bilo v tem obdobju sprejetih 66 sklepov, ki so v večini bili realizirani, razpisani so bili 3 javni pozivi (2 iz sklada EKSRP in 1 iz sklada ESRR), na katerih je bilo razpisanih 700.000 evrov. Potrjenih je bilo skupno 15 projektov (2 iz ESRR in 13 iz EKSRP), ki so bili posredovani naprej na MGRT in na ARSKTRP in so v fazi izvajanja (ESRR) oziroma administrativne obravnave. V okviru delovanja so pripravili različne delovne skupine; delovna skupina za turizem, za vinogradništvo in za kulturno dediščino, so med drugim še zapisali v zaključno poročilo.

Člani LAS Haloze so na volilni skupščini izvolili tako upravni kot nadzorni odbor ter predsednika za novi dveletni mandat. Na vrhu se ne spreminja ničesar, saj so novi mandat potrdili dosedanjemu predsedniku Francu Mlakarju. Po novem so člani pravnega odbora: Matic Šinkovec, Milica Simonič Steiner, Evelin Makoter Jabločnik (javni sektor), Franc Mlakar, Jožef Šmigoc, Jana Žerak (ekonomski sektor) in Franci Plajnšek, Franc Pajnkiher, Gorazd Šeruga (zasebni sektor).
Nadzorni odbor sestavljajo: javni sektor – Miran Krajnc, član (Ivan Hemetek, nadomestni član), ekonomski sektor – Matej Grabrovec, član (Robert Pungračič, nadomestni član) in iz zasebnega sektorja Stanislav Brodnjak, član (Peter Cafuta, nadomestni član).

V LAS Haloze izvoljeni novi člani organov. Foto: PRJ Halo

Spomladi lahko pričakujemo nov razpis za sofinanciranje projektov

Potem ko so volitve v LAS Haloze izpeljane, pa novo vodstvo prva seja čaka že v januarju prihodnje leto, ko naj bi tudi pripravili okvirni načrt za nove pozive. V prihodnjem letu naj bi bilo za območje LAS Haloze iz regionalnega in kmetijskega sklada razpisanih okrog 700.000 evrov rozvojnih sredstev. Prvi poziv je torej pričakovati že spomladi 2018.

V Halozah prvi poziv za nove razvojne projekte lahko pričakujemo že spomladi prihodnje leto. Foto: TM

TM, vir in foto: PRJ Halo, LAS Haloze