V Kidričevem proslavili 25 let samostojne občine

V občini Kidričevo so konec minulega tedna zaključili s praznovanjem 22. občinskega praznika, osrednjo občinsko svečanost pa so že tradicionalno posvetili osrednjim občinskim nagrajencem najuspešnejšim učencem in tudi dnevu državnosti.

Praznični utrinki; foto Simba Photography
Osrednja občinska proslava, ki je bila v športni dvorani v Kidričevem v nedeljo, 23. junija so obiskali številni občanke in občani, predstavniki društev in gostje iz prijateljske občine Crikvenica na Hrvaškem. Podelili so grba občine Kidričevo in plaketi občine, posebej pa je župan občine Kidričevo Anton Leskovar čestital najuspešnejšim devetošolcem. Letos so bili v ospredju: Nia Krajnc, Nela Nahberger, Tosja Pišek, Eva Žunkovič in Matija Strnad.
Najuspešnejši devetošolci v občini Kidričevo; foto: Simba Photography

»Delamo na vseh področjih razvoja,« pravi kidričevski župan

Sicer pa je bila tudi letošnja občinska proslava v Kidričevem priložnost za pregled dogajanja in dosežkov minulega leta, pogled na sedanje dogajanje s predstavitvijo vizije za prihodnost.

Župan Anton Leskovar je uvodoma poudaril, da so občina talentov, z izjemnim potencialom in možnostmi razvoja, pa tudi, da so ljudje najpomembnejši gradnik uspešnosti razvoja občine. »V zadnjih letih smo močno strnili vrste v znanju, idejah in sodelovanju. Delamo za ljudi, za njihovo boljšo kakovost življenja, delamo na vseh področjih razvoja od gospodarstva, kmetijstva, vse do turizma, .. varčujemo, načrtujemo in se izogibamo nepremišljeni porabi proračunskih sredstev.”

Župan občine Kidričevo Anton Leskovar v tretjem mandatu z veliko načrti. Foto: Simba Photography

“Težko bi v ospredje postavil katerega od zadnjih projektov, saj je vsak od njih izjemnega pomena pri celostnem razvoju občine. S ponosom pa sporočam, da smo za prihajajočo finančno perspektivo v občino pripeljali 18 milijonov evrov nepovratnih sredstev. To so sredstva za razvoj in napredek naše občine in to je velik dosežek. Zato želim veliko uspeha našim projektom ŠRC Pleterje, Visit Ravno polje, novi obrtni coni Strnišče, novim kolesarskim potem v dolžini več kot 20 km, prihajajoči obvoznici Kidričevo, Komasaciji 4, novim obnovljenim cestam po izgradnji kanalizacije.«

V kidričevski občini so tudi društva spodbudili, da s pomočjo občine aktivno pristopajo in kandidirajo za nepovratna sredstva, je poudaril Leskovar in dodal, da pa je za občino posebno poglavje Park pod tisočerimi zvezdami, ki je primer dobre in uspešne prakse sodelovanja s posamezniki in društvi.

V kulturnem programu so nastopili mladi pevci OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc pod vodstvom zborovodkinje Liljane Krošl, solisti in šolski ansambel. Foto: Simba Photography

Podeljena najvišja občinska priznanja

Župan Anton Leskovar in direktor občinske uprave Damjan Napast pa sta na osrednji občinski slovesnosti podelila tudi najvišja občinska priznanja.

Letošnji nagrajenci v občini Kidričevo; foto: Simba Photography

Grb občine Kidričevo sta prejela: Frančišek Hergan za društvene zasluge in požrtvovalno delo in Liljana Krošl za pomemben prispevek k ugledu in prepoznavnosti občine na kulturnem in umetniškem področju. Letošnja dobitnika plakate občine Kidričevo pa sta: Karl Pavlič za dobro sodelovanje z društvi in občani ter Janko Vindiš za ponovno obuditev kulturnega življenja v Kungoti.

Foto: Simba Photography