V kaj se vlaga v Spodnjem Podravju! Dosežki in načrti!

Suzana Lep Šimenko iz Pobrežja v občini Videm je poslanka DZ RS drugi mandat.  Oba mandata je edina poslanka izvoljena v volilnem okraju, ki zajema občine Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. Je zelo aktivna poslanka, ki si vsa leta prizadeva za razvoj in večjo kvaliteto življenja na tem območju.

 

  • V zgodovini samostojne Slovenije je bilo obdobje zadnjih dveh let zagotovo eno bolj stresnih in za politike zagotovo nič kaj prijetnih. Kakšne so vaše izkušnje?

Vlada je prevzela mandat v času velike negotovosti, v samem začetku epidemije, ko je bil koronavirus še velika neznanka in ko kot država nismo imeli praktično nič zaščitne opreme. Za zaščito zdravja in življenj ljudi je bila vlada primorana sprejemati hitre ukrepe za zajezitev širjenja virusa, v državnem zboru pa smo sprejemali protikoronske ukrepe za ohranitev delovnih mest ter pomoč ljudem. Resnično smo si prizadevali sprejemati najboljše možne rešitve za čim večje število ljudi. Pričakovala bi, da bi vsaj okoli teh ukrepov bili deležni podpore tudi s strani opozicije, a sem se zmotila. Na ulicah smo imeli proteste, ki so bili spodbujeni s strani predstavnikov opozicije in nevladnikov, prejemali smo grožnje, medijske napade,… ampak ne glede na vse, lahko vidimo, da so bili sprejeti ukrepi pravilni, kar se kaže v rekordni gospodarski rasti, ki je bila lani več kot 8% ter tako visoki zaposlenosti, kot je nismo bili deležni vse od leta 2008. In ob vsem tem, nam je uspelo iz mrtve točke premakniti številne projekte, ki se že izvajajo po celotni Sloveniji.

  • V čem se vaš drugi mandat v Državnem zboru razlikuje od prvega?

Če sem bila v prvem mandatu le opozicijska poslanka in so bila moje glavno orožje poslanka vprašanja in sklicevanje sej, sem v delu drugega mandata dobila možnost delovanja v koaliciji, ki prinese dostopnost izvršilne veje oblasti in s tem lažjo pomoč lokalnemu okolju. To se kaže predvsem v posluhu za naše pobude, ki prihajajo od ljudi.

  • Velikokrat smo vas slišali v parlamentarnih razpravah, zelo glasni ste bili tudi v zavzemanjih za razvoj območja občin Sp. Podravja. Se je obrestovalo?

Zagotovo. Posebej pod aktualno vlado, ki ima posluh za podeželje smo uspeli premakniti številne projekte in bistveno več državnih in evropskih sredstev nameniti v Haloze in na Dravsko polje.

  • Kaj vse ste uspeli v svojih prizadevanjih v dobro našega območja?

Končno smo pričeli z gradnjo urgentnega centra na Ptuju, izvaja se protipoplavna zaščita Polskave, gradi se obvoznica Kidričevo, sanira se cesta Hajdina – Slovenska bistrica, gradijo se kolesarske poti na območju Kidričevega in Majšperka, kmalu se bo skozi Leskovec in čez Dravinski vrh gradil pločnik, sanirajo se plazovi po celotnih Halozah, sanirajo se mostovi, sofinancirane so širitve vrtcev (Videm, Podlehnik, Lovrenc na Dravskem polju), sanira se grad Borl, izvajajo se energetske sanacije zgradb v lokalni lasti, gradijo se obrtne ali poslovne cone, gradi se kanalizacija, sanirajo se vodovodni sistemi…vse to z dodatnimi državnimi in evropskimi sredstvi.

  • Kaj pa posebna obravnava območja Haloz? Vemo, da ste si zelo prizadevali, da bi Haloze pridobile poseben status.

Res je. Od leta 2014 si prizadevam, da bi območju Haloz namenili posebna finančna sredstva. Sklicala sem več sej na problematiko Haloz, opravila številne pogovore po  ministrstvih, postavila ogromno pisnih in ustnih poslanskih vprašanjih. Glede na kazalnike po številu brezposelnih to območje ne dosega bistvenega odstopanja od drugih koncev Slovenije (pa čeprav vemo da razlog tiči v številnih izselitvah iz tega območja), zato posluha, da bi bile haloške občine deležne posebnega statusa s strani ministrstva za gospodarstvo ni bilo. Ker pa ima trenutna vlada posluh za podeželje, sem uspela doseči, da se bo celotno obmejno območje obravnavalo s posebnimi ukrepi. V februarju je bil sprejet poseben program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja za obdobje 2022 do 2025, kamor seveda spadajo tudi haloške občine. Program je usmerjen zlasti v ukrepe spodbujanja investicij podjetij na obmejna območja, ki posledično prinašajo nova delovna mesta, kar je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bodo zlasti mlajši tukaj ostajali.

  • Vladi se je pogosto očitalo, da je preveč radodarna in da preveč sredstev deli med ljudi. Kaj vi mislite o tem?

Res je, očitno so se ljudje kar navadili, da se vlade zadolžujejo za sanacije bank, razmetavanje denarja za nekoristne projekte in organizacije. Ta vlada pa denar dejansko deli ljudem. V času kovid krize so se številna finačna sredstva namenila ljudem, največ za ohranitev delovnih mest in najranljivejšim skupinam (upokojencem, družinam,…). Turističnih bonov smo bili deležni prav vsi, kot tudi pomoči zaradi dviga cen energentov. Da so ukrepi pravi, kažejo odlični kazalniki. Gospodarstvo in kmetje pritrjujejo temu, da so bili ukrepi, ki so nas popeljali čez to težko obdobje pravi. Upokojenci so bili deležni večkratnega dviga pokojnin. Z zakonom o dohodnini smo razbremenili plače, kar pomeni, da bo v letu 2025 vsak na letnem nivoju prejel eno neto plačo zraven. Ponovno smo uvedli brezplačen vrtec za drugega otroka, uvedli brezplačen javni prevoz za upokojence, višje urne postavke in cenejše prevoze za dijake in študente,… Ob vsem pa smo po celotni Sloveniji zagnali investicije v zdravstvo, šolstvo, varstvo starejših, cestne in železniške infrastrukture,… Narejeno je bilo resnično veliko. Slovenija gre končno spet po poti razvoja.

  • Kakšna je vaša vizija oz. poslanstvo, kam boste posvečali vašo energijo in trud v prihodnje?

Žal prepogosto slišim, da ni zaupanja ljudi v politiko. S svojimi delom kot poslanka se trudim to miselnost spremeniti. Nismo vsi politiki isti in nismo vsi politiki slabi. Sem optimist in verjamem, da lahko z dobrimi odločitvami in delom za ljudi tudi to spremenimo. Vsaka država za svoj razvoj in obstoj potrebuje tudi uspešno politiko in tega bi se morali zavedati vsi. V teh dveh mandatih sem doživela marsikaj, od groženj do številnih pohval. In prav pozitiven odziv ljudi in pohvale so tisto, kar ti daje potrditev, da delaš prav in energijo ter motivacijo za delo vnaprej. Uspela sem doseči marsikaj dobrega za razvoj našega območja. Ob vsakem napredku se počutiš dobro, ker veš koliko truda je v ozadju in veš, da je tvoj trud obrodil sadove. Moj trud bo tudi v prihodnje usmerjen v nadaljnji razvoj Dravskega polja in Haloz, na vseh področjih, od infrastrukture do gospodarstva in kmetijstva ter v dobro vseh generacij.

  • V čem je prednost, da ima območje poslanca iz lastnega okolja?

Če ima okraj poslanca, ki pozna probleme in potrebe okolja iz katerega prihaja in ki si upa in zna izpostaviti interese svojih krajev, potem ima to območje glasnega zagovornika njihovih interesov na državni ravni. Le dobra vez med lokalno in državno ravnijo prinaša razvoj območja, saj občine nimajo zadostnih, zlasti investicijskih sredstev za večje projekte. A dejstvo je, da v Sloveniji glede na veljaven volilni sistem, nikoli nimajo vsi volilni okraji izvoljenega svojega predstavnika v parlamentu. Zato je toliko pomembneje, da se volitev udeležimo in da se glasovi med kandidati ne drobijo preveč, saj tudi na ta način lahko okraj ostane brez poslanca.

  • Za razliko od večine poslancev nimate stanovanja v Ljubljani temveč se raje skoraj dnevno vozite. Kako to?

Prvi razlog za takšno odločitev je zagotovo družina in navezanost na dom, drug razlog pa tiči v odgovornosti do lokalnega okolja. Le konstanten stik z ljudmi iz lokalnega okolja pomeni stik z realnimi problemi ljudi.

  • Ali ste se v času ko ste poslanka osebnostno spremenili?

Skozi življenje se vsem dogajajo stvari, ki tako ali drugače vplivajo na nas ter nas osebnostno izoblikujejo. Vse življenjske izkušnje so dragocene. Sama zase lahko rečem, da se osebnostno sicer nisem spremenila, le bolj “debelo kožo” sem dobila, ki pa jo glede na okolje v katerem delujem tudi nujno potrebujem. To kdo si kot človek, ne sme biti odvisno od funkcije, ki jo v danem trenutku opravljaš. Fukcija ne naredi človeka. Človeka naredi njegova družina in vrednote, ki jih nosi v sebi. Meni se zdi najpomembneje, da konec dneva sama pri sebi vem, da sem naredila vse, kar v danem trenutku lahko ter da sem do vseh zmeraj spoštljiva.

Preberite še:

Volitve 2022! Primerjamo obljube!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Odgovor na veliko vprašanje: Zakaj je SDS prevzela vodenje vlade?

Primerjava vlad: Povprečne plače

 

MR