V Halozah včeraj zbor članov Društva za razvoj Slovenskega podeželja

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je s svojim delovanjem v nacionalnih in EU institucijah ter z usposabljanjem članov ponovno potrdilo, da je vodilna nevladna organizacija za hitrejši razvoj slovenskega podeželja.

Zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja je včeraj na Turistični kmetiji Pungračič v Drenovcu v občini Zavrč gostil LAS (Lokalna akcijska skupina) Haloze, ki je udeležencem predstavil nekatere dobre prakse. Pungračičevo turistično kmetijo je gostom predstavila kar domačinka, aktualna vinska kraljica Slovenije Katarina Pungračič.

Poslanstvo in delovanje Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) si že poldrugo desetletje prizadeva za celosten in trajnosten razvoj slovenskega podeželja. Je krovna nevladna organizacija, ki po principu od spodaj navzgor, povezuje nekaj manj kot 60 institucij in posameznikov na podeželju v Nevladno mrežo za razvoj podeželja. DRSP je tudi nacionalna reprezentativna mreža lokalnih akcijskih skupin (LAS) Slovenije, saj v svojem članstvu združuje 33 od skupaj 37 LAS. Predstavniki društva sodelujejo v državnih odborih, komisijah in organih in v mednarodnih združenjih, ko so Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD), Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja (ELARD, združuje preko 2.000 LAS-ov v območju EU) in PREPARE – partnerstvo za podeželsko Evropo.

Na Turistični kmetiji Pungračič v občini Zavrč so se srečali člani Društva za razvoj slovenskega podeželja. Foto: DRSP

14. rednega zbora članov Društva za razvoj Slovenskega podeželja (DRSP) se je udeležilo preko 50 članov društva, predstavnikov institucij iz Haloz ter predstavnikov Lokalne akcijske skupine Sjeverozapad iz Hrvaške. Zbor članov sta uvodoma pozdravila Jernej Golc, direktor PRJ HALO, ki je vodilni partner LAS Haloze, in podžupan občine Zavrč Janko Lorbek, nadaljeval pa je predsednik DRSP Aleš Zidar.

Delo DRSP v 2017 in izvolitev vodstva za mandatno obdobje 2018-2022
Leto 2017 je bilo za društvo posebej aktivno. Izvedli so tri strokovne delavnice in tematske posvete, organizirali strokovno ekskurzijo na Portugalsko in konferenco sodelovanja slovenskih in čeških LAS. Društvo je tudi pobudnik Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je lani že četrtič k razpravi o prihodnosti podeželja združil preko 200 deležnikov. Komisija za izvajanje programa CLLD je interese LAS uveljavljala na sestankih z MKGP in MGRT, pripravila je predloge za spremembe zakonodaje ter si prizadevala za zmanjšanje nerazumljivih administrativnih ovir s strani ARSKTRP.
Na 14. zboru članov so potekale tudi volitve predstavnikov organov društva. Ponovno je bil za predsednika izvoljen Aleš Zidar, predstavnik LAS med Snežnikom in Nanosom, upravni odbor pa v mandatnem obdobju 2018 – 2022 sestavljajo: Viktorija Barbič, Tatjana Bogataj, Greta Černilogar, Luka Juvančič, Mojca Metličar in Goran Šoster. Predsednik Aleš Zidar je po izvolitvi napovedal še bolj aktivno vlogo društva na področju razvoja slovenskega podeželja. Med drugim je poudaril, da želijo še bolj okrepiti delovanje društva kot nevladne mreže za razvoj podeželja, predvsem v smeri pridobivanja članstva izven Lokalnih akcijskih skupin in strokovnjakov, ki že sedaj posamezno delujejo v društvu.

Na zboru članov DRSP so izvolili novo vodstvo za mandatno obdobje 2018-2022. Foto: DRSP

Predstavili tudi dobre prakse projektov z območja LAS Haloz
V popoldanskem delu so bile predstavljene dobre prakse projektov v izvajanju in izvedenih projektov z območja LAS Haloz, ki jih je predstavil Jernej Golc. Med drugim je bilo predstavljeno izvajanje ukrepov za prestrukturiranje vinogradništva v Halozah in delovanje Vinarske zadruge Haloze, ki deluje kot socialno podjetje. Iz sosednje Hrvaške so predstavili čezmejno sodelovanje kolegi iz LAG Sjevero-zapad, ki pokriva območje neposredno ob državni meji z LAS Haloze. LAS Haloze je v aktualni finančni perspektivi objavil že tri javne pozive za sofinanciranje operacij. V pripravi je nov javni poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki bo objavljen v začetku aprila.
Vir: LAS Haloze, foto: DRSP