Uspešno zaključena sanacija cest v občini Lenart

Občina Lenart je uspešno zaključila sanacijo dveh ključnih odsekov lokalnih cest, ki zagotavljajo pomembne povezave med naselji. Prvi odsek poteka iz Zamarkove preko Hrastovca do Zg. Voličine, drugi pa iz Zamarkove čez Sp. Partinje in Vardo proti Lenartu.

 

Sanacija 1.260 metrov dolgega odseka ceste Hrastovec – Voličina (LC 203 151) je vključevala izboljšanje odvodnjavanja, nadgradnjo tampona in vgradnjo novih asfaltnih slojev. Dela so se zaključila 16. aprila, vrednost celotne investicije pa znaša skoraj 600.000 evrov, od tega je državni proračun prispeval skoraj 500.000 evrov.

Drugi projekt je vključeval prenovo 350 metrov dolgega odseka ceste od Sp. Partinja 1-2 (LC 203 131), kjer so razširili cesto, izboljšali temelje in posodobili asfaltno prevleko. Investicija v višini 70.000 evrov je prav tako pripomogla k izboljšanju infrastrukture in zagotavljanju varnejšega prometa za lokalne prebivalce in obiskovalce.

Te izboljšave bodo omogočile boljšo dostopnost, varnost in učinkovitost prevoza za vse udeležence v prometu in predstavljajo pomemben korak v nadaljnjem razvoju regije.