Uspešna okrogla miza o poplavni ogroženosti kmetijskih zemljišč v Muretincih

Včeraj je v Vaško-Gasilskem domu v Muretincih potekal pomemben dogodek, ki je pritegnil pozornost širše lokalne skupnosti – okrogla miza z naslovom “Poplavna ogroženost kmetijskih zemljišč”. Dvorana je bila do zadnjega kotička napolnjena, saj se je zbralo več kot 90 ljudi, ki so izrazili svojo zaskrbljenost in pripravljenost aktivno sodelovati v razpravi o tej pereči problematiki.

 

Med gosti so bili ugledni strokovnjaki in odločevalci, vključno z dr. Jožetom Podgorškom, nekdanjim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Andrejem Kosijem, poslancem v Državnem zboru; Danijelom Vrbnjakom, županom občine Ormož; ter Markom Toplakom, vinogradnikom in članom Izvršnega odbora Foruma za kmetijstvo in podeželje pri Slovenski demokratski stranki.

Dogodek sta otvorila organizator Janko Ranfl in poslanec Jožef Lenart, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen dostojnega življenja in učinkovite države. Podžupan Gregor Visenjak je skupaj z gosti predstavil različne poglede na problem poplav in možne rešitve.

Osrednja tema pogovora je bila jasna in močna želja lokalnih kmetovalcev:

“Pomagajte nam, da bomo lahko vodotoke urejali sami in ne uradniki v Ljubljani.”

To sporočilo odraža težnjo po večji avtonomiji in pristojnosti pri upravljanju z vodnimi viri, kar bi lokalnim kmetom omogočilo boljše in hitrejše odzivanje na poplavna tveganja.

Debata, ki je sledila, je bila živahna in konstruktivna. Domačini, vaščani in kmetovalci so izrazili svoja mnenja, delili izkušnje in predlagali konkretne ukrepe. Poseben poudarek je bil na pomenu trajnostnega kmetovanja, saj so udeleženci večkrat poudarili, da “slovenski kmet zemlje ne uničuje ampak jo s svojim delom ubogati”.

Organizatorju Janku Ranflu grejo čestitke za uspešno izpeljano okroglo mizo, ki je ne le združila kmetovalce in lokalno skupnost, ampak tudi postavila temelje za nadaljnje delo na izboljšanju poplavne varnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji.

MR