Upokojence najbolj ogorža Erjavec! Kaj vse se je naredilo za upokojence v zadnjem letu odkar več ni Erjavca?

Erjavec najbolj ogroža upokojence!

Toliko se je v vsega desetih mesecih storilo za upokojence v vladi Janeza Janše – kar jim v prejšnjih vladah ni uspelo v celem desetletju!

Solidarnostni dodatki v treh protikoronskih zakonih za upokojence z najnižjimi pokojninami, redna ter izredna uskladitev pokojnin, zviševanje odmernih odstotkov za moške, predviden letni dodatek za 600 tisoč upokojencev v letu 2021, ustanovljen urad za demografijo, več kot 200 milijonov evrov dodatnih sredstev za pokojnine v primerjavi s prejšnjo vlado, 10 milijonov več sredstev za dolgotrajno oskrbo v primerjavi s prejšnjo vlado, razpisanih dodatnih 1100 mest v domovih za ostarele – vse to je le nekaj vidnejših rezultatov te vlade na področju izboljšanja socialnega položaja upokojencev. V manj kot letu dni. 

Po desetletju neuspešnih levih vlad in po polomu vlade Marjana Šarca, ki zaradi koalicijskih preigravanj ni bila sposobna opravljati temeljnih funkcij, je odgovornost za temeljne izzive države prevzela koalicija strank SDS, SMC, NSi in DeSUS pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše. Koalicija je ideološko mešana, zato so v ospredje postavili izpolnjevanje programskih izhodišč, med katerimi je eno izmed ključnih vprašanje socialnega položaja upokojencev.

Od meseca marca, ko je prisegla nova vlada pa do danes, v vsega desetih mesecih, se je nabralo lepo število ukrepov za upokojence, ambiciozni načrti so predvideni tudi v letu letu 2021. Uspešnost vlade na področju upokojenske politike je pozdravil tudi predsednik združenj upokojencev Slovenije Janez Sušnik, že meseca avgusta je dejal, da so interesi upokojencev pomembnejši od notranjih razprtij v stranki. Da se program uspešno izpolnjuje skladno z zavezami so potrdili vsi poslanci stranke DeSUS. Le njihov predsednik Karl Erjavec bi zaradi lastnih ambicij ter parcialnih interesov globoke države uničil lepšo prihodnost slovenskih upokojencev.

Interventni ukrepi v protikoronskih zakonih:

PKP 1:

 • Upokojenci z nizkimi pokojninami so prejeli enkratni solidarnostni dodatek, ki je bil izplačan v treh različnih višinah (300230 in 130 evrov) v odvisnosti od višine pokojnine.

PKP 2:

 • Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini med 130 in 300 evrov so bili upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelni, delajo krajši delovni čas, so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.
 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov so prejeli člani kmetij, starejši od 65 let, ki ne prejemajo pokojnine.

PKP 7:

 • Predvideno je izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan v treh višinah (130230 in 130 eurov) v odvisnosti od višine pokojnine.

Uskladitve pokojnin:

 • Izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, v decembru 2020 v višini 2 odstotkov (v osnovi je bilo predvideno v nominalnem znesku, sprejet je bil predlog v odstotkih).
 • Redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, v januarju 2021 v višini 2,5 odstotka.

Spremembe pri izračunu pokojnin v 2021:

 • štiri tisoč upokojencev, z dokupljeno dobo, doseženo do 31. decembra 2012, se bo ta štela po ZPIZ-2 kot pokojninska doba brez dokupa in po ZPIZ-1 dokup študija in vojaščine kot delovna doba, kar pomeni, da jim bo ZPIZ  na novo odmeril starostno pokojnino oz. odmeril starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine.
 • Zvišujejo se odmerni odstotki za moške in sicer:.
  • Za 15 let zavarovalne dobe na 27,5 (letos znaša 27) in za vsako nadaljnje leto 1,28 (letos 1,26),
  • za 40 let pokojninske dobe na 59,5 (letos znaša 58,5).

Letni dodatek za leto 2021 (za 600 tisoč upokojencev):

Zvišanje višin letnega dodatka (v višini 5 eur glede na višino izplačanega letnega dodatka za 2020):

 • 445 evrov do višine pokojnine 525 evrov, (upravičencem se izplača v celoti in ne v sorazmernem deležu – učinek v obliki dodatnih 10 milijonov evrov za približno 37 tisoč prejemnikov sorazmernih pokojnin)
 • 305 evrov do pokojnine 630 evrov,
 • 245 evrov do pokojnine 745 evrov,
 • 195 do pokojnine 900 evrov in
 • 135 evrov, če je pokojnina višja od 900 evrov.

Ustanovljen je bil urad za demografijo. V postopku sprejema v državnem zboru je predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo zagotovil dodatno financiranje pokojninske blagajne iz državnega premoženja.

Višina rezerviranih proračunskih sredstev za namen izplačila pokojnin:

V proračunu za leto 2020 je bilo s strani 13. vlade za izplačilo pokojnin namenjenih 940.258.933 evrov, z rebalansom proračuna 2020 je 14. vlada za izplačilo namenila 1.155.667.728 evrov. V proračunu za leto 2021 je za namen izplačila pokojnin namenjenih 1.337.236.866 evrov in v proračunu 2022 1.291.932.122 EUR. V letih 2021 in 2022, je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. ali njen pravni naslednik, zavezana, da ZPIZ-u vsako leto nakaže 50 milijonov evrov.

Višina sredstev, namenjenih za dolgotrajno oskrbo:

Za namen dolgotrajne oskrbe je 13. vlada v proračunu za leto 2020 namenila 12.251.859 evrov, medtem ko je 14. vlada za namen reševanja problema dolgotrajne oskrbe v skladu z zavezami zapisanimi v koalicijski pogodbi za leto 2021 namenila 22.824.665 evrov in za leto 2022 21.852.200 evrov. Zaradi povečanih potreb po domskem varstvu starejših je ministrstvo pospešilo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše. Slednja bodo zagotovljena tako s podelitvijo koncesij, kot z intenzivnim črpanjem evropskih sredstev. Ministrstvo je dne 19.6.2020 že objavilo javni razpis za podelitev koncesij za okvirno 1100 mest.

Drugo – spodbujanje družbene integracije upokojencev:

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje projektov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2020 v višini 115.000 za njihovo družbeno integracijo. S tem se bo nadaljevalo tudi naslednja leta, v večjem obsegu, ki sedaj ni bil možen zaradi epidemije.

Vir: Nova24tv