Uničujoče neurje pušča kmetije v stiski: Poslanec Franc Breznik sprašuje o nujnosti hitrejše pomoči

Letošnja sezona je prinesla eno najhujših naravnih katastrof, ki so prizadele slovenske kmete. Razsežne posledice nedavnih neurij so na mnogih kmetijah povzročile skorajda popolno izgubo pridelkov, kar je postavilo že tako ranljivo kmetijsko skupnost v še večjo stisko.

 

Mnogi kmetje se soočajo s popolno izgubo pridelkov, namenjenih prehrani ljudi in krmi za živali. Posebej prizadete so kmetije s področja zelenjadarstva in vinogradništva, kjer je škoda v nekaterih primerih dosegla kar 100%. Te kmetije se zdaj borijo s finančno stisko in potrebo po dodatni krmi za rejne živali, da bi ohranile svoje staleže.

Ob tej krizi se je poslanec Franc Breznik obrnil na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ireno Šinko, z vprašanji o ukrepih, ki jih namerava vlada sprejeti za pomoč prizadetim kmetijam. V luči avgustovskih sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa pravice in pogoje za pridobitev pomoči, je Breznik izpostavil počasnost postopka za izplačilo sredstev.

Zakon jasno določa pogoje, pod katerimi so kmetijska gospodarstva upravičena do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu. Kljub temu pa je postopek za odobritev in izplačilo sredstev izredno počasen. Breznik opominja na lansko sušo, ko je bil Program odprave posledic škode v kmetijstvu za leto 2022 sprejet šele več mesecev po potrditvi škode.

V pisnem vprašanju ministrici Šinko je poslanec Breznik izpostavil tri ključna vprašanja:

  1. Kako napreduje popis škode oz. ocena neposredne škode po letošnjih naravnih nesrečah?
  2. Kdaj lahko kmetje pričakujejo, da bo vlada potrdila škodo in kdaj lahko pričakujejo izplačilo pomoči?
  3. Ali bi bilo možno pomoč v primerih z ocenjeno škodo nad 80% obravnavati ločeno in hitreje, da bi kmetije lahko čim prej pokrile tekoče izpade?

Medtem ko kmetijska skupnost čaka na odgovore, je jasno, da je potrebna hitra akcija vlade za pomoč prizadetim kmetijam, ki se borijo za preživetje in nadaljevanje svoje dejavnosti v teh težkih časih.

MR