Ukrepi slovenskega predsedovanje proti podnebnim spremembam!

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na zasedanju Odbora za okolje, zdravje in varno hrano Evropskega parlamenta predstavil program in prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb. Poudaril je ključni prednostni nalogi – zakonodajni sveženj Fit for 55 (znižanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do 2030) in Mednarodno podnebno konferenco novembra v Glasgowu.

Ministrstvo za okolje in prostor bo nadaljevalo z doslednim in ambicioznim izvajanjem agende Zelenega dogovora in uresničevanja ciljev, zastavljenih v okviru Tria (z Nemčijo in Portugalsko), zlasti na področju podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in krožnega gospodarstva.

Minister Vizjak je poudaril, da bo Slovenija nadaljevala z uresničevanjem cilja, da  EU ohrani vodilno vlogo na mednarodni ravni na področju boja proti podnebnih spremembam in na področju biotske raznovrstnosti. V luči tega bo slovensko predsedstvo 20. in 21. julija, na neformalnem srečanju ministrov za okolje, začelo z izmenjavo mnenj o podnebno-energetskem zakonodajnem svežnju Fit for 55 (Pripravljeni na 55), ki ga je komisija objavila danes, in s tem začeli politično razpravo. Gre za pomemben sveženj z okoljskimi in drugimi politikami, s katerimi bo mogoče doseči znižanje toplogrednih plinov (TPG) za vsaj 55 % glede na leto 1990.

»Zagotovili bomo koherenten in celovit pristop pri obravnavi posameznih dosjejev, na vseh relevantnih delovnih skupinah in formacijah sveta« je poudaril minister Andrej Vizjak.

Vodenje razprave o svežnju Fit for 55 bo za slovensko predsedstvo predstavljal eno izmed najvišjih prioritet, tako kot tudi zahtevna podnebna pogajanja na Mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, kjer si bomo prizadevali, da EU poda močno sporočilo mednarodni skupnosti.

Kot država z bogato naravo in najvišjim deležem Nature 2000 v EU si bo Slovenija prizadevala za ohranitev biotske raznovrstnosti visoko na agendi. V skladu z vizijo o življenju v harmoniji z naravo si bomo prizadevali, da bodo do leta 2050 vsi svetovni ekosistemi obnovljeni, odporni in ustrezno zavarovani. Oktobra na Kitajskem naj bi se začelo zasedanje pogodbenic konvencije o biodiverziteti, s ciljem postaviti nove svetovne cilje na področju biotske raznovrstnosti in okrepiti njihovo izvajanje.

»Zagotavljam vam, da bo EU še naprej pozivala k nujnemu ukrepanju in odločno prevzela vodilno vlogo za zaščito in obnovo narave doma in po svetu,« je poudaril minister Vizjak.

Na področju krožnega gospodarstva bo Slovenija nadaljevala z obravnavo predloga uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki predstavlja vzorčni primer celovitega pristopa do celotnega življenjskega cikla proizvoda.

»Veliko časa in truda bomo namenili nadaljnji obravnavi tega dosjeja v prihodnjih mesecih in naša prizadevanja bodo usmerjena v iskanje rešitev ključnih odprtih vprašanj,« je poudaril minister.

Ob koncu se je minister zahvalil poslancem odbora ENVI in izrazil pričakovanje za odlično sodelovanje, saj je vloga evropskega parlamenta zelo pomembna pri doseganju zastavljenih ciljev.