Turistična strategija za Ptuj: Ali so ambiciozni načrti realnost?

Občina Ptuj se je odločila za novo turistično strategijo, ki vključuje 57 ukrepov preko devetih nosilcev in štirih vrst financiranja. Eden od ključnih projektov je vzpostavitev Zgodovinskega mesta Ptuj, preko katerega želijo slediti razvoju in upravljanju zgodovinskega mestnega jedra. Vendar pa so nekateri svetniki mnenja, da so cilji strategije preveč ambiciozni, saj bi za realizacijo vseh naložb potrebovali preko 102 milijona evrov, pri čemer računajo tudi na sredstva evropskih, državnih in občinskih virov ter zasebne vlagatelje.

 

Poleg razvoja turističnega potenciala ob Ptujskem jezeru si v občini prizadevajo tudi za ureditev blatnega otoka na Ranci in sanacijo opornega zidu v dominikanskem samostanu. Čeprav so že prejeli nekaj sredstev za sanacijo zidu, pričakujejo dodatna sredstva iz razpisa ministrstva za kulturo.

Projekt, vreden skoraj 300.000 evrov, je bil začet že leta 2021, glavnina gradbenih del pa bo potekala v letu 2024. Kljub ambicioznim ciljem strategije pa se postavlja vprašanje, ali so ti realni in ali se bo projekt lahko izvedel v celoti.

Vir: net-tv.si