Testiranje za vse zaposlene v DSO

Naključno testiranje
Naključno testiranje. Foto: Pixabay

Minister Janez Cigler Kralj je prejšnji teden pozval direktorje in direktorice domov za starejše, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zagotavljajo redno preventivno testiranje za vse, ki pri njih delajo. Odredba, ki jo je prejšnji teden izdal minister za zdravje, zajema namreč samo zdravstvene delavce.

 

”Glede na to, da je večina vnosov okužb v domove za starejše asimptomatskega izvora, je ključno, da se zagotovi testiranje ne le za zdravstveni kader, temveč za vse, ki delajo v domovih. Za izvedbo preventivnih testiranj bodo sredstva povrnjena iz proračunski sredstev, kar pomeni, da ta strošek ne bo dodatno bremenil domov za starejše in posledično oskrbovancev oziroma njihovih svojcev”.

Nekatera odprta vprašanja v zvezi z izvajanjem hitrih testov po odredbi ministra za zdravje, so bila predmet usklajevanja na današnjem sestanku, ki ga je organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s Skupnostjo socialnih zavodov. Prakse izvajalcev socialno varstvenih storitev institucionalnega varstva so namreč različne. Nekateri domovi za starejše že izvajajo preventivno testiranje. Obseg in možnost preventivnega testiranja pa je odvisna predvsem od kadrovskih zmožnosti posameznega izvajalca, ki ostaja še vedno problematična, že na področju izvajanje osnovne zdravstvene nege.

MDDSZ bo ključne izzive, s katerimi se soočajo domovi in ostali izvajalci, ter predloge rešitev, pristojnemu Ministrstvu za zdravje predstavilo na jutrišnjem sestanku.

Koliko je okuženih v DSO?

Skupaj je bilo v domovih za starejše včeraj na novo okuženih 53 stanovalcev. Število trenutno aktivnih okuženih znaša tako že 2531. Med zaposlenimi je bilo včeraj na novo okuženih še 26 oseb, število aktivnih okuženih je trenutno doseglo 948. Največji porast okužb pri stanovalcih je bilo zaznati v DSO Kočevje, sedem, v DSO Lendava, deset in v posebnem zavodu Dom Lukavci, kjer pa so imeli kar 21 novih okužb. Pozitivne novice pa prihajajo iz treh domov. Iz DSO Podbrdo, Posebna enota Petrovo Brdo, poročajo o 73 ozdravljenih stanovalcih, iz DSO Nova Gorica o 39 ozdravljenih, iz DSO Grosuplje pa o 11 ozdravljenih stanovalcev.

Košnjekova je opis njihove izkušnje spopadanja z virusom začela s pojavom prve okužbe v domu z dne 28. septembra. Vzrok je bila vrnitev covid pozitivne stanovalke iz bolnišnice. Virus se je v 14 dneh zelo hitro razširil na druge stanovalce, zato so 16. oktobra v domu beležili 33 covid pozitivnih oskrbovancev. Krizni načrt, ki je bil narejen po spomladanski izkušnji prvega vala, tako v tistem trenutku ni več zadoščal. Tekom 17. in 18. oktobra so za vzpostavitev rdeče cone pripravili telovadnico bližnje osnovne šole in vanjo premestili več kot 30 stanovalcev. S temi številkami so tudi dosegli vrh drugega vala v njihovem domu, saj se je kasneje več tednov število pozitivnih ves čas zmanjševalo. Prišli so že na dobrih deset pozitivnih, a se je pretekli teden število okužb spet začelo počasi večati. Tokrat se je okužba v domu pojavila pri zaposlenih. Košnjekova trdi, da je kljub zaščitni opremi nemogoče poponoma preprečiti, da se kdo od zaposlenih ne bi okužil. Zaposleni delajo po 13 ur na dan, potem so en dan prosti, nato so spet več dni v službi. Zunanjih obiskov ni, razen v izjemnih primerih. Testiranja izvajajo sami, ker imajo lastno zdravniško ambulanto. Testirajo vse zaposlene s PCR testi. Čakajo na navodila ministrstva za zdravje za izvajanje hitrih testov.

MR