Teden mobilnosti na OŠ Hajdina

Na Osnovni šoli Hajdina bodo v času od 19. do 23. septembra 2022 izvedli akcijo trajnostne mobilnosti.  Šolski avtobus ta teden ne bo vozil, otroci bodo v šolo prihajali na okolju prijazen način.

Pregled postaj in časovnica odhodov:

POSTAJALIŠČE URA ODHODA S POSTAJALIŠČA URA ODHODA IZ ŠOLE
DRAŽENCI – KAPELA 07:15 13:00
GEREČJA VAS – OBRAČALIŠČE 07:30 13:15
GEREČJA VAS – KRIŽ 07:30 13:15
GEREČJA VAS – GASILSKI DOM 07:30 13:15
SLOVENJA VAS 6B 07:15 12:45
SLOVENJA VAS – GASILSKI DOM 07:15 12:45
HAJDOŠE – AP 07:40 13:15
HAJDOŠE 70 07:40 13:15
HAJDOŠE ŽERAK 07:30 13:15
SPODNJA HAJDINA 07:50 13:15
ZGORNJA HAJDINA  – AP 07:30 13:15
ZGORNJA HAJDINA  – 16 07:30 13:15
ZGORNJA HAJDINA – OBČINA 07:45 13:15
ZGORNJA HAJDINA 68 07:45 13:15
PTUJ 07:15 12:45