Suzana Lep Šimenko razkriva vlado: zakaj obeti za kmete na območjih z omejenimi možnostmi ostajajo neuresničeni?

V Sloveniji območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost zavzema impresivnih 86 % površine države, pri čemer so kmetijske površine na tem območju 76,2 %. Za takšna področja je pomoč ključna, saj se soočajo z dodatnimi stroški, izpadom dohodka pri kmetovanju ter nujnostjo ohranjanja kulturne krajine in biotske raznovrstnosti zemljišč.

Poslanka Suzana Lep Šimenko, SDS, je nedavno naslovila pisno poslansko vprašanje na ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Šarca, ki trenutno opravlja tudi funkcijo ministra za obrambo. Vprašanje je obravnavalo intervencije za male in hribovske ter gorske kmetije na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Vprašanje poslanke se dotika kritičnih razmer, zlasti na obmejnih območjih, kjer se prebivalci borijo za ohranitev svoje skupnosti in preprečitev slabšanja demografske slike. Opozarja na nujnost pomoči, ki bi pomagala pri dodatnih stroških kmetovanja ter spodbujanju trajnostne rabe kmetijskih zemljišč.

V lanskem novembru je bila napovedana nova perspektiva, ki naj bi prinesla intervencije za male kmetije, s priložnostjo kandidiranja za 60 tisoč evrov nepovratnih sredstev v petletnem obdobju. Poleg tega naj bi bile predvidene intervencije za hribovske in gorske kmetije, usmerjene v nakup mehanizacije in posodobitve.

Kljub napovedim se je zdaj novembra izkazalo, da Javnega razpisa za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjenega prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, še ni bilo. To postavlja vprašanja o izvajanju načrtov in pričakovanjih.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je zato postavila tri ključna vprašanja:

  1. Kdaj bo objavljen Javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjeni prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost?
  2. Kaj je že bilo v letošnjem letu storjenega za kmete z območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost?
  3. Katere ukrepe še pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pomoč malim kmetijam, kmetijam na hribovskih in gorskih območjih ter obmejnih območjih?

Odgovori na ta vprašanja bodo razkrili, kako se Slovenija spopada s izzivi na kmetijskih območjih z omejenimi možnostmi, ter ali so napovedi in načrti dejansko uresničeni v prid lokalnih skupnosti in kmetijskega sektorja.

MR