V zvezi s koronavirusom je vodstvo Univerze na Primorskem odpovedalo vse pedagoške procese, vaje in predavanja, na vseh članicah Univerze na Primorskem. Vsem študentom sporočamo naj ostanejo doma.

Ministrstvo za zdravje in NIJZ so podali navodila, da morajo inštitucije delovati preventivno in prilagajati ukrepe sorazmerno situaciji. Dejstvo je, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi in da imajo vse članice Univerze na Primorskem vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo, so se odločili za ta ukrep iz preventivnih razlogov.

Nadomeščanje odpadlega pedagoškega procesa

Študente bodo redno obveščali o možnostih nadomeščanja odpadlih vaj in predavanj, kakor tudi o možnosti izvajanja pedagoškega procesa na daljavo (npr. uporaba e-učilnice, predavanja na daljavo …).

Prav tako jih bodo sproti obveščali o morebitnih nadaljnjih spremembah oz. ukrepih.

DZ