Staro ptujsko mestno pokopališče kmalu v novi podobi

ptuj, mestno-pokopališče, obnova, spominski park

Nastal bo spominski park

Zamisel o prenovi več kot 200 let starega ptujskega pokopališča sredi mesta in preureditvi v spominski park ni nova, saj se je o tem v preteklosti v Mestni občini Ptuj že veliko govorilo. Na že dalj časa zapuščenem pokopališču, kjer so pokopavali od leta 1787, prenehali pa leta 1978, so pokopani tudi številni znani Ptujčani. Zdaj kaže, da pokopališče, kjer je okoli 1.200 grobov, vendarle čakajo boljši časi.

Staro mestno pokopališče na Ptuju, ki je vpisano v register narodne kulturne dediščine, naj bi kmalu zaživelo v novi podobi, so napovedali v vodstvu ptujske občine, z deli pa naj bi začeli že v začetku novembra, končali pa v šestih mesecih. Na ptujski občini so se odločili izkoristiti možnosti sofinanciranja investicije z evropskim denarjem. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 1,4 milijona evrov, od česar bo ptujska občina zagotovila 300.000 evrov. Finančno konstrukcijo pa bo dokončno zaprla z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in države.Projekt bodo  morali zaključiti v krajšem času, zato so ga prilagodili trenutnemu stanju vzdrževanosti grobov in ne stanju čez desetletje, župan Milan Senčar pa je že pred časom imenoval strokovno komisijo za izbor obeležij v spominskem parku.

Kot so sporočili iz ptujske občine je komisija svoje delo opravila v skladu s stališči civilne iniciative, med drugim je pregledala celoten nabor nagrobnikov v spominskem parku in predvidela več scenarijev obnove posameznih nagrobnikov. Pri določanju kriterijev ohranitve so upoštevali vrednost, starost in unikatnost, pa tudi vlogo, pomen, vpliv in zgodbe pokopanih oseb ter stopnjo ohranjenosti oziroma poškodovanosti. Na podlagi zaključnih ugotovitev komisije so izdelali karto s predvidenimi posegi na nagrobnikih, iz katere je razvidno, da bodo ohranili vse nagrobnike, ki jih je še mogoče sanirati, tiste na lokaciji načrtovanih novih poti in ploščadi pa bodo prestavili na najbližjo mogočo lokacijo.

V okviru prenove nameravajo med drugim pomladiti rastlinje, obnoviti poti, zidove in zelene površine, postaviti ploščad s pomembnejšimi spomeniki. Načrtovana je tudi postavitev novih ograj na robovih, kar pa bo tudi mogočalo zapiranje parka ponoči.

Staro ptujsko mestno pokopališče bo po novem spominski park.

Obvestilo skrbnikom grobov

Iz MO Ptuj pa so pred dnevi o pričetku del obvestili tudi skrbnike grobov. V sporočilo so zapisali, da bo v spominskem parku odprto gradbišče in dostop nanj v času gradnje ne bo dovoljen nepooblaščenim osebam. Najkasneje do 13.  novembra 2017 morajo grobove tudi pospravit, saj v nasprotnem primeru jih bo v času gradnje odstranil izvajalec ureditve, je še zapisano v obvestilu.

TM, foto: splet