Starejši so naša modrost, naša previdnost in naša izkušenost

Starejši so naša modrost, naša previdnost in naša izkušenost. V SDS verjamejo, da si zaslužijo našo brezpogojno skrb, pozornost in spoštovanje.

 

V zadnjih dveh letih se je aktivno pristopilo k obnovi in gradnji domov za starejše. To področje je bilo desetletja zanemarjeno, v domove se je vlagalo premalo, novogradenj iz javnih sredstev ni bilo.

Vlada Janeza Janše je obnovi in gradnji stanovanjskih skupnosti za starejše namenila veliko pozornosti ter zagotovila potrebna sredstva iz integralnega proračuna in evropskih skladov in tako po več kot 10 letih popolne neaktivnosti na tem področju začela z izgradnjo in adaptacijo večine domov za starejše občane, kar seveda pomeni bistveno boljše pogoje bivanja.

Tudi v prihajajočem mandatu bomo nadaljevali z delom na tem področju, zato v našem programu  izpostavljamo naslednje prioritete:

  • Kadri predstavljajo enega večjih ozkih grl na področju oskrbe starejših. Ne le v Sloveniji, problem kadrovske podhranjenosti je prisoten povsod v EU, zato bomo pripravili načrt izobraževanja in usposabljanja kadrov, ki vključuje tudi načrt za pridobivanje kadrov izven Slovenije.
  • Kljub sprejetemu zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva različne oblike oskrbe starejših, kjer institucionalna oskrba ni več edina in najpomembnejša, bo potrebno skrbeti za zadostno število mest v institucionalni oskrbi. Po sklenjenih pogodbah in dogovorih bo v naslednjih letih potekala gradnja 4.000 novih kapacitet, ki jo bo potrebno spremljati in prilagajati.
  • Za spodbujanje vseživljenjskega učenja in ohranjanje aktivne starosti bomo vpeljali vavčerski sistem, ki bo starejšim nudil možnost izbire izobraževanja in usposabljanja na različnih področjih. Starejše bomo posebej nagradili za prevzemanje mentorstva.
  • Spodbujali bomo programe s katerimi različne organizacije skrbijo za starejše, npr. program Starejši za starejše in podobni.

 

  • DSO