Starejši izključeni iz digitaliziranega zdravstva?

Digitalna doba vnaša v življenje številne olajšave in pospešuje mnoge procese. Vendar pa se ob tem vse bolj izpostavlja vprašanje dostopnosti teh storitev za vse segmente prebivalstva. Poslanec Jožef Lenart iz SDS je na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh naslovil vprašanja glede digitalizacije storitev v zdravstvu, ki bi lahko še bolj marginalizirala starejše prebivalstvo, ki se težje spopada z informacijsko tehnologijo.

 

V času, ko se soočamo z drastičnim pomanjkanjem medicinskih sester, povečanjem čakalnih vrst in vedno večjim nezadovoljstvom državljanov, sta minister za zdravje in ministrica za digitalno preobrazbo svojo strategijo za izboljšanje stanja zasnovala predvsem na digitalizaciji storitev. A vse glasnejša je kritika, da se s tem povečuje izključenost in diskriminacija starejših državljanov.

Lenart je opozoril na težave, ki jih je imel bralec portala N1 s prijavo na portal ZD Ljubljana, kljub svoji digitalni pismenosti. Vse to kaže na to, da obstajajo precejšnje dileme glede dostopnosti do primarnih zdravstvenih storitev. Starejši državljani, ki ne znajo delati z računalnikom ali pametnim telefonom, so še bolj izključeni in diskriminirani.

Poleg tega se Lenart sprašuje o smiselnosti prehoda na popolnoma elektronsko naročanje. To bi lahko še bolj otežilo dostop do storitev starejšim osebam, ki so manj digitalno pismene. Raznolikost programov – portalov naročanja, ki jih uporabljajo različni zdravstveni domovi po Sloveniji, prav tako dodatno otežuje uporabo teh storitev.

Starejši so namreč vse bolj izključeni iz storitev, ki zahtevajo računalniško prijavo. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj je ministrica za digitalno preobrazbo storila za izboljšanje digitalne vključenosti starejših ter kako bo v prihodnosti poskrbela za to, da pri digitalizaciji storitev v zdravstvu in drugih javnih ustanovah, starejši in računalniško nepismeni ne bodo prikrajšani.

Pri oblikovanju prihodnosti zdravstvenega sistema in javne uprave je treba imeti v mislih vse uporabnike in skrbeti za to, da tehnološki napredek ne bo hkrati tudi izključevanje določenih skupin prebivalstva.

MR