Srečanje starejših občanov občine Hajdina starih nad 70 let

V letošnjem letu so srečanje starejših občanov občine Hajdina, starih nad 70 let razdelili na dva dni, in sicer:

 

– v torek 4. oktobra 2022, ob 12. uri, bo srečanje za vaščane naselij Draženci, Sp. Hajdina in Zg. Hajdina v DOMU VAŠČANOV DRAŽENCI,

– v sredo 5. oktobra 2022, ob 12. uri, bo srečanje za vaščane naselij Gerečja vas, Slovenja vas, Hajdoše in Skorba v DOMU KRAJANOV SKORBA.

Za varen prevoz bodo tudi v letošnjem letu poskrbela gasilska društva. Zbirališča bodo po naseljih pol ure pred pričetkom.