Sprejet je bil proračun za leti 2022 in 2023

Dvig povprečnin za občine

Vlada Janeza Janše je za leto 2022 dodatno dvignila povprečnine za občine. To bodo pomenile nove investicije za boljše življenje občank in občanov. Več denarja za občine pomeni več investicij v lokalnem okolju in boljšo kvaliteto življenja.

Na grafiki lahko vidite koliko več sredstev smo s spremembo zakona o izvrševanju proračuna za leto 2022 zagotovili občinam Haloz in Dravskega polja napram letu 2021.

Z glasovanjem ZA spremembo proračuna 2022 in proračun 2023 je bil narejen še zadnji korak do zagotovitve dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v vrtce in OŠ prijavljenih na razpis ministrstva v začetku letošnjega leta.

Za širitev vrtca Videm je namenjeno 1.012.032€, za vrtca Lovrenc na Dravskem polju je namenjeno pol milijona in za rekonstrukcijo in nadzidavo vrtca v Podlehniku prav tako pol milijona evrov.

Za kaj gre v izglasovanem proračunu?

Danes je bil v poznih popoldanskih urah na 27. redni seji DZ sprejet sprememba proračuna za leto 2022 in dopolnjeni predlog proračuna za leto 2023. Za investicije je v letu 2022 namenjenih 2,3 MRD evr.

  • ZA razvoj (gospodarska rast, delovna mesta, kvaliteta življenja)
  • ZA investicije (zdravstvo, ceste, šole in vrtci, okolje)
  • ZA občine ( nova večja povprečnina je 645 evr) – Tako se v proračunu za 2022 povečujejo transferji občinam za 66 milijonov ter investicijski transferji občinam za 93 milijonov evrov…in ZA razvoj lokalne infrastrukture
  • ZA ostarele in bolne ljudi (gradnja domov ostarelih in bolnišnic). Pomembne pridobitve za vse prebivalce Spodnjega Podravja sta tudi Urgentni center Ptuj in nov Dom upokojencev – Enota v Žabjaku. Končno se bo pričela gradnja bolnic in domov ostarelih, veliko pa je tudi drugih investicij v dolgotrajno oskrbo.
  • ZA enakomernejši razvoj regij, saj več denarja za občine pomeni več gradenj v lokalnem okolju in pripomore k večji kvaliteti življenja v Vzhodni regiji
  • ZA razvoj ruralnega – podeželskega okolja in ne le okolice Ljubljane
  • ZA to, da skupaj gradimo Ptujsko polje, Slovenske gorice, Ptuj, …