Državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek  je danes na tiskovni konferenci napovedal odprtje številnih športnih rekreativnih dejavnosti.

V fitnesih, ki so v okviru športnih objektov, je zaenkrat dovoljeno delo vrhunskim športnikom. V bazenih lahko trenirajo in tekmujejo vrhunski športniki.

Nogomet

23. maja naprej se lahko odvija trening na dotik. Lahko se igra moštvena tekma.

Kdaj se bodo odprle telovadnice v šolah, drugih objektih?

Telovadnice v javnih zavodih se odprejo s 23. majem. Tudi druge se odprejo s 23. majem. V teh telovadnicah se bo lahko odvijala katera koli športna aktivnost upoštevajoč navodil NIJZ.

Se lahko igra rekreativni nogomet, denimo, na lokalni zelenici?

Od 23. maja naprej, da.

Tako od ponedeljka, 18. maja, velja, da se dovoli: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Teden dni kasneje, 23. maja, pa se dovolijo: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših. Vadba bo lahko za vse potekala tako v notranjih, kot v zunanjih športnih objektih ter površinah za šport v naravi, tudi v šolskih telovadnicah. Odlok dovoljuje stik med udeleženci vadbe in tekmovanj. Nadaljuje pa se lahko tudi z usposabljanji v športu.

Državni sekretar je poudaril, da se bodo vse telovadnice, tudi šolske, odprle s 23. majem. V njih se bodo lahko odvijale vse športne aktivnosti, pri tem pa bo potrebno upoštevati priporočila NIJZ.

Tudi rekreacija na področju moštvenega športa se lahko prične 23. maja.

MR

Želite biti redno obveščeni o novostih glede epidemije? Všečkajte FB stran: