Spodnje Podravje je naš dom

V četrtek je potekala novinarska konferenca na kateri sta se predstavila trenutna poslanca in poslanska kandidata iz SDS Suzana Lep Šimenko in Jožef Lenart.

 

Suzana Lep Šimenko je pričela z naslednjimi besedami:

Spodnje Podravje je naš dom. Komu želimo najboljše če ne svojemu domu, svojemu Spodnjemu Podravju.

“To je moje vodilo, ki me spremlja skozi drugi mandat poslanke Državnega zbora. Vsaki dan se vozim v Ljubljano in vem kaj pomeni odhajati na delo v center Slovenije”, je povedala Lep Šimenkotova in dodala, da je Slovenija bistveno preveč centralizirana, zato se je večina delovnih mest ustvarilo okoli centra in mladi so se primorani za ustvarjanje družine priseljevati bliže centra.

Sama se zavzema za drugačno pot. To pot je trenutna vlada zadnji dve leti začrtala bistveno drugače, z željo, da se delovna mesta ustvarjajo po celotni Sloveniji tudi na obrobju in obmejnih območjih. Vlada je sprejela poseben program spodbud za obmejna problematična območja z ukrepi, ki spodbujajo gospodarstvo in investicije ter ustvarjanje delovnih mest. Tako bomo zadržali številne mlade, da si bodo ustvarjali življenje v našem Spodnjem Podravju.

Celotno tiskovno konferenco si lahko ogledate spodaj

“Občina Kidričevo je ena redkih občin Spodnjega Podravja, ki je nadpovprečno razvita. To pa zato, ker ima župana z vizijo. V tem hipu je samo na območju občine Kidričevo za približno 20 milijonov evrov projektov (obvoznica, kolesar, protipoplavna zaščita Polskave, nova obrtna cona in še več). In tukaj je potrebno vlagati v razvoj obrtne, poslovne, logistične cone v Spodnjem Podravju.”

“Za takšne projekte moraš imeti jasno vizijo razvoja. Ponosna je  na rezultate te vlade, ki ima dejansko posluh za podeželje” je dodala Lep Šimenkotova.

Lep primer je Urgentni center Ptuj, za katerega so se potegovali leta in vedno naleteli na gluha ušesa. Šele ta vlada je v kratkem času premaknila projekt iz mrtve točke in sprejela sklep o gradnji urgentnega centra ter zagotovila potrebna finančna sredstva v višini 4,4 milijone evrov.  Zlasti so bile pobude s strani poslancev SDS in šele ta vlada je bila tista, ki je uslišala pobudam iz različnih strani in gradnja se je končno pričela.

Sama se zavzema za skladen regionalni razvoj in znižanje davkov, kar je razvidno iz njenega preteklega štiriletnega dela. V tem delu je Suzana Lep Šimenko izredno ponosna, da so v petek uspeli izglasovati nov zakon o dohodnini, ki bo dejansko prinesel višje plače vsem in ostalih kup ukrepov, od seniorske olajšave, da ne bo več dohodnine za tista sredstva, ki so dana iz šolskih skladov in druge.

Spodnje Podravje ima resnično izjemen potencial. Jaz ga vidim. Sedaj te stvari končno premikamo po pravi poti. Imamo vlado, ki ima posluh za podeželje kar je resnično ključno. Imamo vladi, ki si je izpogajala za okoli 12 milijard  evropskih sredstev. In imamo vlado, ki je dejansko delovala v zelo težkih situacijah v zadnjih dveh letih v borbi z epidemijo.

Poslanka Suzana Lep Šimenko

Vsi kazalci kažejo, da so bili vsi ukrepi pravi ukrepi, je prepričana poslanka. Pomagali smo ljudem, ohranili delovna mesta, ohranili in spodbudili smo naše gospodarstvo in pohvalimo se lahko, da smo v lanskem letu dosegli več kot 8% gospodarsko rast. Imamo nadpovprečno število zaposlenih ljudi, česar nismo imeli vse od leta 2008. Če se država zadolžuje, da vlaga v gospodarstvo in ljudi, bo to pomenilo razvoj in vsa ta sredstva bodo lahko tudi lahko in hitro povrnjena.

Želim, da Slovenija tudi v prihodnje stopa po poti razvoja, želim decentralizacijo, da ne bo pomembno kje kgo živi, ampak bo imel iste možnosti razvoja in svojih potencialov. Želimo, da mladi ostajajo v Sloveniji in so za svoje delo tudi primerno plačani.

Po tej poti gre Slovenska demokratska stranka tudi v prihodnje. Ključni izzivi še vedno ostajajo, to je decentralizacija, po poti, ki smo ga že začrtali, nasloviti moramo demografsko situacijo v Sloveniji, spodbuditi moramo mlade, da ostajajo pri nas, da si ustvarjajo družine, za to so že bili določeni ukrepi naslovljeni, kot je recimo pomoč ob rojstvu otroka, brezplačen vrtec za drugega otroka in s podobnimi ukrepi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj je to ključno.

“Zadnjih 15 let ni država vlagala nič za izredno domov za starejše. Ta vlada je pa že zagotovila sredstva v višini 90 milijonov evrov in se je končno aktivno postopila reševanju problematike, ki ni od danes, ampak se vleče že več kot 15 let. Prejšnjim vladam očitno ni bilo mar za starejše, zato so tudi pustili to problematiko ob strani”, je zaključila poslanka Suzana Lep Šimenko.

SUZANA LEP ŠIMENKO

Suzana Lep Šimenko se je rodila 30. 10. 1979 v Mariboru. Po maturi, leta 1998, se je vpisala na Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru, kjer je leta 2002 zaključila univerzitetni študijski program na smeri Splošni management.

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je opravljala svojo prvo redno zaposlitev kot asistentka za predmetno področje politike organizacije, strateškega managementa, planiranja in analiziranja. Nato je svojo delovno pot nadaljevala v gospodarstvu. Najprej v podjetju MLM Storitve d.o.o., kjer je bila kot vodja organizacije poslovanja odgovorna za spremljanje in vpeljavo številnih organizacijskih sprememb v podjetje in prenovo poslovnih procesov. Nato v NKBM d.d, kjer je bila prav tako zadolžena za področje organizacije in kadre. V letu 2012 se je kot svetovalka za področje gospodarstva zaposlila v Kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije, kjer je bila med drugim tudi članica medresorske koordinacije na nivoju ministrov in državnih sekretarjev za pospešitev črpanja evropskih sredstev in članica krovne skupine za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020. V letu 2012 in 2013 je bila tudi članica Sveta AJPES. Od decembra 2012 in do izvolitve za poslanko je bila zaposlena na Zavarovalnici Maribor, najprej kot svetovalka uprave za področje optimizacije in poenostavitve poslovnih procesov, nato kot specialistka v službi uprave za organizacijo in procese, kjer je izvajala in sodelovala pri najzahtevnejših projektih družbe, vezanih na optimizacijo, poenostavitev procesov in razvoj zaposlenih.

Julija 2014 je bila prvič izvoljena za poslanko v Državni zbor. V prvem mandatu je bila podpredsednica Odbora za gospodarstvo in članica Odbora za finance in monetarno politiko, Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V trenutnem mandatu je podpredsednica Odbora za finance in monetarno politiko, članica odbora za gospodarstvo, odbora za notranje zadeve in javno upravo, članica Komisije za zamejce po svetu in od decembra 2020 vodi preiskovalno komisijo glede nabave zaščitne opreme covid19. Je tudi vodja slovenske delegacije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.

V SDS je podpredsednica Odbora za gospodarstvo pri Strokovnem svetu SDS, predsednica Ptujske regijske koordinacije SDS in predsednica občinskega odbora SDS Videm.

Prosti čas najraje preživlja z družino in psoma nekje v naravi.

 

ZAKAJ KANDIDIRAM:

Verjamem, da moje delo spremljate in zato veste, da so moja ključna prizadevanja usmerjena v razvoj in blagostanje Spodnjega Podravja, zlasti Haloz in Dravskega polja. Pod trenutno vlado, ki ima posluh za podeželje, nam je uspelo pridobiti številna dodatna finančna sredstva na naše območje, kar tudi pomembno vpliva na razvoj našega območja.

Spoznali ste me lahko kot poslanko, ki nasprotuje centralizaciji države, zagovarja davčno razbremenitev, se zavzema za ustvarjanje boljših pogojev za rast in razvoj gospodarstva in kmetijstva, ustvarjanje novih delovnih mest ter zagotavljanje ugodnih pogojev za življenje vseh generacij.

Vsaka država za svoj obstoj in razvoj potrebuje uspešno politiko. Prav je, da se zanjo odločamo tudi mlajši, saj je naš pogled drugačen, neobremenjen s preteklostjo in v veliki zaskrbljenosti in odgovornosti za prihodnost. Prav je, da interese ljudi iz podeželja zastopamo ljudje, ki na podeželju živimo in prav je, da smo v parlamentu zastopane tudi ženske.

V zadnjih dveh letih smo uspeli premakniti številne projekte, usmerili smo se v razvoj celotne Slovenije, še posebej v posebne uskepe in spodbude za obmejna problemska območja. Slovenija mora biti država, kjer lahko posameznik razvije svoje potenciale in ideje ne glede na to iz katerega konca Slovenije je.  Zato je prav, da z decentralizacijo in skladnejšim regionalnim razvojem nadaljujemo tudi v prihodnje. S tem bomo omogočili višjo kvaliteto življenja tudi tistim iz odročnejših koncev Slovenije.

Ponovno kandidiram, ker želim, da se zastavljen trend razvoja našega območja nadaljuje in ker želim, da izkoristimo prav vse potenciale, ki jih Spodnje Podravje, Dravsko polje in Haloze premorejo.

MOJE ZAVEZE

  • Podpirala bom nove razvojne priložnosti na območju Spodnjega Podravja, zlasti Haloz ter Dravskega polja.
  • Moj trud bo usmerjen v ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj gospodarstva in kmetijstva, ki bodo imeli za posledico nova delovna mesta na območju Haloz in Dravskega polja.
  • Zavzemala se bom za večjo decentralizacijo države in enakomeren razvoj vseh regij ter da se čimveč državnih in evropskih sredstev nameni v Spodnje Podravje.
  • Država mora predstavljati kvaliteten servis gospodarstvu in državljanom, zato se bom zavzemala za nadaljnje zmanjšanje birokracije ter nižje davke.
  • Vsak mora imeti možnost in priložnost razviti svoje potenciale ne glede na to v katerem koncu Slovenije živi. Prizadevala si bom k ustvarjanju ugodnih pogojev za življenje mladih ter ustvarjanje ustrezne infrastrukture za zdravo in varno starost.