Slovenski kmetje zaslužijo spoštovanje in podporo

Forum za kmetijstvo in podeželje pri Slovenski demokratski stranki je izrazil podporo slovenskim kmetom v njihovih zahtevah do Vlade RS ter poudaril potrebo po spremembah trenutne kmetijske politike. Po njihovem mnenju, sedanja politika ne upošteva interesa kmetov, ogroža okoljske cilje in vodi v zaraščanje kmetij ter širjenje zveri in tujerodnih vrst.

 

Slovenska demokratska stranka se zavzema za večjo samooskrbo s slovensko pridelano hrano in zagotavljanje boljših ekonomskih in zakonodajnih pogojev za kmete, vključno z višjimi odkupnimi cenami in podporo kmetijam, ki ne morejo samostojno delovati na trgu. V času, ko je vlado vodil Janez Janša, so izboljšali pogoje za delovanje slovenskega kmetijstva in pomagali slovenskemu kmetu v času krize, vključno z zagotavljanjem dodatnih 310 milijonov evrov za prestrukturiranje kmetijstva in povečanje njegove konkurenčnosti.

Forum opozarja na omejevanje kmetovanja s strani aktualne vlade, ki ustanavlja strateške svete, sprejema uredbe in zakone, ter zanemarja podporo mladim čebelarjem. Slovenski kmetje želijo biti enakopraven sogovornik pri oblikovanju skupne kmetijske politike in se zavedajo pomena okoljskih vidikov v kmetovanju.

V Slovenski demokratski stranki poudarjajo, da bodo še naprej zagovarjali interese slovenskih kmetov in spodbujali zavedanje o pomeni domače samooskrbe. Podpirajo protest slovenskih kmetov ter se zavzemajo za konstruktivno sodelovanje med kmeti, politiko, stroko in javnostjo, da bi skupaj našli rešitve, ki bodo v korist vseh.

Forum za kmetijstvo in podeželje pri Slovenski demokratski stranki se zavzema za združevanje moči in konstruktivno delovanje, da bi dosegli spremembe v kmetijski politiki in ustvarili boljše pogoje za slovenske kmete, kar bo prispevalo k ohranjanju kulturne krajine, naravne dediščine in slovenske identitete.

MR