Slovenija Zmore – Izvoz v primerjavi z lanskim februarjem skoraj za petino višji, uvoz pa za polovico

Februarja 2022 je izvoz znašal 3,6 milijarde evrov, uvoz pa 4,2 milijarde evrov. V primerjavi z lanskim februarjem je bil izvoz višji za 18,7 odstotka, uvoz pa za 50,3 odstotka. Rast je bila zaznana tako pri trgovanju z državami članicami EU kot s preostalimi državami. Po lanskoletnem trgovinskem presežku je sicer sedaj uvoz večji od izvoza. To je posledica visoke rasti BDP, a kljub temu bilanca pozitivno vpliva na njegovo rast. “Negativna trgovinska bilanca je lahko koristna, saj lahko financira poceni uvoz, ki poveča blaginjo prebivalcev,” pojasnjuje ekonomist dr. Anže Burger.

 

V februarju smo izvozili za 3,6 milijarde evrov in uvozili za 4,2 milijarde evrov blaga. Izvoz je bil za 18,7 odstotka višji, uvoz pa za 50,3 odstotka višji kot v lanskem februarju. Obe vrednosti sta bili prav tako višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2021, in sicer izvoz za 8,4 odstotka in uvoz za 19,6 odstotka, poroča Statistični urad Republike Slovenije.

 

 

Pokritost uvoza z izvozom je bila 85,2-odstotna. V trgovinski bilanci je nastal primanjkljaj, ki je znašal dobre pol milijarde evrov. “Visoka rast BDP se je po pričakovanjih odrazila v nadproporcionalnem povečanju uvoza in poslabšanju trgovinske bilance, ki pa je kljub temu še vedno pozitivno prispevala k rasti BDP,” ocenjuje ekonomist dr. Anže Burger.

Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav Slovenija (Foto: SURS)

Slovenija je približno dve tretjini vsega blaga, izvoženega v februarju 2022, izvozila v države članice EU, hkrati pa iz njih uvozila malo manj kot dve tretjini celotnega uvoza blaga. Vrednost v te države izvoženega blaga je znašala 2,4 milijarde evrov ali za 21 odstotkov več kot februarja lani. Vrednost uvoza iz omenjenih držav pa je znašala 2,6 milijarde evrov, kar je na letni ravni za 32,4 odstotka več.

Blagovna menjava višja tudi z državami izven EU
Tudi obseg trgovanja Slovenije s preostalimi državami (nečlanicami) je bil večji kot v februarju 2021. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,2 milijarde evrov blaga (ali za 14,2 odstotka več), od tam pa je uvozila za 1,5 milijarde evrov blaga (ali za 95,7 odstotka več). Glede visoke stopnje rasti uvoza blaga iz držav nečlanic velja omeniti, da je bila vrednost uvoza iz teh držav v lanskem letu najnižja prav v februarju.

Foto: Pixabay/Matic Štojs Lomovšek

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali tako imenovani posli oplemenitenja. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice v februarju znašal 0,7 milijarde evrov oziroma je bil vrednostno za 17 odstotkov višji kot v prejšnjem februarju, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 0,8 milijarde evrov oziroma je bil vrednostno višji za 51,2 odstotka.

Izvoz in uvoz v prvih dveh mesecih leta višja kot v istem obdobju leta 2021
Od januarja do konca februarja 2022 je Slovenija izvozila za sedem milijard evrov in uvozila za 8,1 milijarde evrov blaga. Trgovanje s tujino je bilo v tem obdobju večje kot v istem obdobju 2021, in sicer je bil izvoz višji za 19,3 odstotka, uvoz pa za 50,8 odstotka.

Foto: Pixabay

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v opazovanem obdobju znašal eno milijardo evrov, saj je bil izvoz za 12,8 odstotka nižji od uvoza. V mednarodno menjavo načeloma vstopamo ravno zaradi možnosti cenejšega uvoza, katerega cena je seveda naš izvoz. “Če ima država privilegij močne valute zaradi privlačnega kapitalskega trga in posledičnih pritokov kapitala na finančnem računi plačilne bilance, kot ima to ZDA, je to koristno, saj lahko s temi pritoki financira poceni uvoz, kar poveča blaginjo prebivalcev,” je še dodal Burger.