“Slovenija ni samo Ljubljana”

V zadnjih dveh letih je aktualna vlada tudi v praksi izvajala stavek, da “Slovenija ni samo Ljubljana” in da je potrebno z enakimi vatli meriti potrebe ljudi, ne glede na to, kje živijo.

 

 

“In če danes pogledate zemljevid projektov, ki so bodisi že bili dokončani, bodisi so v teku ali del razvojnih programov, se pravi, da so sredstva zagotovljena tudi iz državnega proračuna in evropskih sredstev, potem vidite, da se stvari premikajo po celi državi,” je poudaril predsednik SDS.

Za kakovostno življenje naših ljudi je po mnenju Janeza Janše najpomembnejše, da je posluh za njihove potrebe na državni ravni, s katere se razporeja skupna sredstva:

“Pri tem je zelo je pomembno, da se na občine gleda kot na del rešitve in ne del problema, čemur smo bili priča v preteklosti, ko se je občinam jemalo denar, ki je njihov, pri povprečninah in ko se je projekte usmerjalo samo v centre. Sedaj je ta politika drugačna, v dveh letih se je pokazalo, da se da na ta način narediti bistveno več, in delamo na tem, da bi se ti trendi nadaljevali.”

Na vprašanje, kako ocenjuje politično situacijo ob konca mandata, je predsednik vlade dejal, da se vseskozi trudimo, da bi prikazali razliko med rezultati in mlatenjem prazne slame, na volivcih pa je, da to sami presodijo: “Verjamem, da ljudje vidijo to razliko in da bodo na volitvah znali odluščit plevje od zrn.”

 

Kaj je vizija za Slovenijo?

Glede vizije za Slovenijo, je Janez Janša odgovoril, da je njegova vizija Slovenija, kjer ne glede na to, kje se rodiš, imaš enake izhodiščne možnosti za uspeh v življenju. 

“Je pa potem od tvojega truda, dela sposobnosti, odrekanj, če hočete, odvisno, kaj boš dosegel. Ampak enake izhodiščne možnosti pa je potrebno zagotoviti s strani države in tudi lokalnih skupnosti. Ključna stvar tukaj je izobraževalni sistem. Suverenost človeka je v znanju. Mlademu človeku je treba omogočiti, da pridobi toliko znanja, kot ga je pač sposoben in za to mora poskrbeti država. Torej, šolski sistem, ki mora biti tudi konkurenčen znotraj sebe. Potem pa je potrebno gospodarstvu dati čim več kisika, da ustvarja delovna mesta, ki so dobro plačana, da to znanje lahko potem tudi oplemenitiš, ga daš v službo lastnih interesov in lastne koristi, da si ustvariš vse pogoje za življenje in družino, pa tudi, da prispevaš k skupnosti,” je povedal.