Vlada je odločila, da se sredstva v višini 2.582.303,00 EUR za vplačilo v instrument za nujno pomoč (ESI) Evropske komisije (EK) zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Gre za sredstva iz instrumenta ESI, ki jih bo EK namenila proizvajalcem obetavnih cepiv proti COVID-19.

 

Evropska komisija je 22. 6. 2020 objavila sporočilo »Strategija EU za cepiva proti COVID-19 (9021/2020)«, ki se nanaša na pospešitev razvoja, proizvodnje in uvedbe cepiv proti COVID-19, s katero je predlagan skupen pristop EU v pogajanjih s predstavniki proizvajalcev obetavnih cepiv. V sporazumu je zajeto tudi področje »Sporazumi za vnaprejšnji nakup v okviru instrumenta predhodnega javnega naročila«, kjer je navedeno, da bo Evropska komisija finančno podprla proizvajalce obetavnih cepiv v okviru  in s tem pospešila razvoj in povečala proizvodno zmogljivost izbranih proizvajalcev cepiv.

Namen strategije je, da se prebivalcem EU zagotovi varna, učinkovita in kakovostna cepiva po čim bolj ugodnih cenah, v čim krajšem možnem času ter enakopravno in enakomerno preskrbo s cepivi pod enakimi pogoji in v enakih časovnih obdobjih.

Dne 23. 7. 2020 je vlada sprejela sklep, s katerim med drugim podpira:

  • pristop k skupnim aktivnostim na EU ravni, ki pomenijo bistveno večjo pogajalsko moč v pogajanjih s predstavniki proizvajalcev cepiv in posledično doseganje ugodnejših pogojev preskrbe s temi cepivi po najnižjih možnih cenah, ki bodo dostopna vsem državam članicam EU, kot če bi se vsaka članice EU sama pogajala ter
  • pospešitev razvoja, proizvodnje in uvedbe cepiv proti COVID-19, saj je zainteresirana za sodelovanje v skupnih aktivnostih držav članic EU, pod vodstvom Evropske komisije, namenjenih za pripravo skupnega javnega naročila za nabavo varnih, učinkovitih in kvalitetnih cepiv proti virusu COVID-19 takoj, ko bodo dostopna na trgu EU.

EK se v imenu držav članic (DČ) intenzivno dogovarja s proizvajalci najbolj obetavnih cepiv proti COVID-19 z namenom, da bi bila varna, učinkovita in kvalitetna cepiva čim prej dostopna prebivalcem držav članic EU.

Sredstva iz instrumenta ESI, ki jih bo EK namenila proizvajalcem obetavnih cepiv proti COVID-19, s katerimi bo sklenila pogodbe v okviru instrumenta predhodnega javnega naročila (APAs), bodo všteta v končne cene teh cepiv. Slednje pomeni, da se bodo ta delna predhodna plačila EK proizvajalcem obetavnih cepiv iz instrumenta ESI vrnile DČ v obliki nižjih stroškov za cepiva proti COVID-19, ki jih bodo DČ nabavile od teh sedmih proizvajalcev cepiv, pod pogojem, da bodo uspeli pridobiti dovoljenje za promet pri Evropski agenciji za zdravila.

V skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja množični pojav nalezljive bolezni COVID-19 naravno nesrečo, ki lahko preraste v epidemijo ali pandemijo. Za namen učinkovite zaščite na EU ravni pred navedeno naravno nesrečo je vlada zagotovila sredstva za instrument za nujno pomoč (ESI) v višini 2.582.303,00 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

¸MR