Slovenija izdala 10-letno obveznico v ameriških dolarjih: Kaj to pomeni za naše gospodarstvo?

Franc Breznik, poslanec v DZ RS. Vir: sds.si

Slovenija je ta teden izdala 10-letno obveznico v vrednosti 1 milijarde ameriških dolarjev, kar po mnenju Ministrstva za finance predstavlja pomemben strateški korak za državo na kapitalskih trgih. S to potezo se je odzvala tudi politična sfera, kjer je poslanec Franc Breznik postavil vrsto vprašanj ministrstvu glede zadolževanja države.

 

Izdaja obveznice z obrestno mero 5,000 odstotkov in dejanskim stroškom financiranja po valutni zamenjavi 3,802 odstotka je vzbudila pozornost glede na to, da je Slovenija še pred dvema letoma izdala dolgoročne obveznice z negativno obrestno mero. Na to temo je poslanec Franc Breznik postavil vrsto vprašanj ministru za finance Klemnu Boštjančiču, med drugim tudi o strategiji zmanjševanja dolga in primanjkljaja.

Ministrstvo za finance je ob izdaji obveznice poudarilo, da takšna izdaja krepi položaj Slovenije na mednarodnih kapitalskih trgih. Medtem pa podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je konsolidirani bruto dolg države v prvi četrtini leta 2023 narasel, predvsem zaradi dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Slovenija je v zadnjih letih izvedla več različnih strategij zadolževanja, med katerimi je bila tudi izdaja obveznic z negativno obrestno mero. V kontekstu trenutne izdaje in glede na naraščajoč dolg ter primanjkljaj sektorja država je zanimivo spremljati, kakšni bodo nadaljnji koraki vlade za stabilizacijo gospodarskega položaja.