Skupnost občin Slovenije ne bo podpisala Dogovora o povprečnini

skupnost-občin-slovenije, seja-ptuj, povprečnina

Predsedstvo SOS pričakuje postopno približevanje realni višini povprečnine

Mestna občina Ptuj je ta teden gostila 19. sejo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS). Županje in župani so obravnavali zadnje premike na področju financiranja občin in povprečnino za leti 2018 in 2019, ključne izzive na področju dolgotrajne oskrbe in vlogo občin, predstavitev evidentiranih članov v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z glasovanjem o imenovanju kandidata/kandidatke ter predstavitev Priročnika za proračunsko financiranje NVO.

Seje predsedstva so se poleg županj in županov udeležili Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, kandidatka in kandidata za imenovanje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Monika Kostanjevec, pravna svetovalka Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Foto: SOS

Za proračunsko leto 2019 vlada predlaga povprečnino v višini 558 evrov

Predsednik SOS Bojan Kontič je prisotnim županjam in županom predstavil zadnje premike pri usklajevanju višine povprečnine za leti 2018 in 2019. Povedal je, da je predlog, zapisan v Zakonu o izvrševanju proračunov RS 2018/2019 za leto 2018 551 € na prebivalca; za proračunsko leto 2019 vlada predlaga povprečnino v višini 558,00 evrov. Skozi amandmaje k Zakonu o financiranju občin (prehodne in končne določbe), da bi v letu 2018 občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do višine primerne porabe, nad višino primerne porabe pa le do 85 odstotkov razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. V letih 2018 in 2019 bi občine prejele 3 % nepovratnih sredstev za investicije iz državnega proračuna, 3 % pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države (zadolžitev se ne bo vštela v največji možni obseg zadolževanja občin).

Predsednik SOS Kontič je med drugim še povedal, da se je sicer glede na izhodišče, predlog Vlade RS po sestanku s predsednikom Vlade RS izboljšal, vendar nikakor ne sledi izračunani višini povprečnine, ki bi, z upoštevanjem še nesprejetega predloga Pravilnika o podprogramih, ki se jih upošteva za izračun povprečnine, morala znašati 609 € na prebivalca, ne sledi pa tudi rasti BDP. Zato Skupnost občin Slovenije ne bo podpisala Dogovora o povprečnini. Glavni odbor SOS je na pogajanjih o višini povprečnine zahteval s strani države tudi, da se izdela načrt s katerim se bo začrtalo prehod na realno izračunano višino povprečnine.

TM, Vir in foto: SOS