Skrivnostna financiranja: Nevidna roka vlade v žepih NVO?

V Sloveniji je bil že v preteklosti velik problem transparentnosti financiranja, še posebej, ko gre za nevladne organizacije. Zato ni presenetljivo, da je poslanec Franc Breznik postavil pod lupo trenutno financiranje nevladnih organizacij s strani vlade.

 

S tako velikim številom registriranih nevladnih organizacij se poraja vprašanje: Kako vlada določa, katerim organizacijam podeliti status v javnem interesu? In, še pomembneje, kako se ta sredstva razporejajo med NVO?

Razumevanje kriterijev in točkovanja za dodelitev finančnih sredstev je ključno za zagotovitev, da je proces pravičen, transparenten in služi resničnemu javnemu interesu. Prav tako je bistveno, da vemo, kdo so bili člani komisij, ki so odločali o teh sredstvih. V zadnjem času se vse pogosteje širijo govorice o morebitnih konfliktih interesov med člani komisij in prejemniki sredstev.

Vlada mora biti bolj transparentna glede svojih odločitev. Slovenija potrebuje jasne, dosledne kriterije za dodeljevanje statusa v javnem interesu in financiranje, da se zagotovi, da so sredstva dodeljena tistim organizacijam, ki dejansko služijo širši skupnosti.

Prav tako je pomembno, da se razkrijejo vsa sredstva, dodeljena posameznim organizacijam. To je nujno potrebno, da se preprečijo morebitne zlorabe in zagotovi, da državljani vedo, kam gredo njihovi davki.

Zgolj z odgovori na postavljena vprašanja, se bomo morda začeli približevati razumevanju, ali so bila sredstva dodeljena pravično ali pa gre morda za še en primer političnega vmešavanja in favoriziranja. Za zdaj pa ostajamo v temi, čakajoč na odgovore vlade.