SDS predstavil kandidate za Državni zbor v 8. volilni enoti

V pisarni Mestnega odbora Slovenske demokratske stranke Ptuj je bila včeraj novinarska konferenca, na kateri so predstavili kandidate za Državni zbor iz 8. volilne enote, iz 9., 10. in 11. volilnega okraja.

Kandidatom Slovenske demokratske stranke na bližnjih parlamentarnih volitvah Jožefu Lenartu, Nuši Ferenčič in Suzani Lep Šimenko so podporo izkazali tudi Rajko Fajt, predsednik Mestnega odbora SDS Ptuj, Miroslav Luci, dolgoletni član SDS, ter župana občin Hajdina in Kidričevo; mag. Stanislav Glažar in Anton Leskovar.

Slovenska demokratska stranka je na Ptuju predstavila kandidate za DZ. Foto: TM

Poudarili so, da ima Slovenska demokratska stranka dober program, naravnam v dobrobit državljanom in državljankam Slovenije. Rajko Fajt povedal, da na volitvah združujejo nove obraze in jih povezujejo z izkušnjami. Opozorili so na mnoge probleme Spodnjega Podravja, izpostavili projekt cestne povezave Ptuj – Ormož in izrazili nezadovoljstvo, da se še vedno razpravlja o dveh trasah, severni in južni obvoznici, kritični pa so bili tudi do načrtovane izgradnje urgentnega centra Ptuj, ki se kljub napovedim in obljubam še ni uresničila.

Lenart verjame v naše znanje, sposobnost in marljivost 

Ptujčan Jožef Lenart je kandidat v 9. volilnem okraju, na območju Slovenskih goric in Ptujskega polja. Meni, da Slovenijo tare preveč težav, zato se želi aktivno vključiti v reševanje problemov Slovencev. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na večih področjih je prepričan, da lahko veliko doprinese občinam Spodnjega Podravja.

“Zavzemal se bom za blaginjo in socialno varnost prebivalstva, še posebej pa za decentralizacijo in za enakomeren razvoj vseh slovenskih pokrajin. Za vsakega otroka bom zahteval pravico do kvalitetnega, brezplačnega šolanja, za vse Slovence pa pravico do dela v lastni in ne v sosednjih državah. Slovenija potrebuje sodobno infrastrukturo in zavzemal se bom za izgradnjo južne obvoznice Markovci – Ormož. Želim učinkovito kmetijsko politiko, ki bo dajala visoke rezultate dela na sodobnih – razvitih kmetijah”

Lenart je še dodal, da je potrebno doseči, da bodo lahko tudi mali kmetje preživeli ter obdelati vsak kvadratni meter zemlje, ob tem pa izrazil prepričanje, da verjamem v naše slovensko znanje, sposobnosti in marljivost.

Na Ptuju so posebej poudarili, da ima SDS dober program, naravnam v dobrobit državljanom in državljankam Slovenije.

Potrebujemo bolj prodorno gospodarstvo in enakovreden razvoj Spodnjega Podravja

Nuša Ferenčič, kandidatka v 10. volilnem okraju, v MO Ptuj in občini Hajdina, je poudarila, da ji je dosedanje delo v občinskem svetu in gospodarstvu nasploh dalo vpogled v marsikatero težavo, s katero se srečuje lokalno okolje, opozorila pa je na mnoge neizkoriščene priložnosti in potenciale, ki jih ima Ptuj z okolico. Želi si bolj prodorno, gospodarsko državo, ki se bo še bolj usmerila v tujino. Ferenčičeva je povedala, da bo podpirala zakonodajo v smeri decentralizacije države, ki prinaša bolj enakovreden in spodbuden razvoj Spodnjega Podravja, ki bo preprečil številčen odhod ljudi na delo v sosednje države, zavzemala se bo za učinkovitejšo politiko uveljavljanja ciljev gospodarskega razvoja in tehnologij, izpostavila pa je težave v zdravstvu, lokalni infrastrukturi ter se zavzela za spodbujanje dviga podjetniške pobude in za več sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom.“Namesto sproščene in samozavestne družbe, ki je ponosna nase in odprta v svet, smo dobili zatohlo birokratsko državo in razdvojeno družbo. Slovenija se duši v poplavi predpisov, ki zastrupljajo in podaljšujejo razne upravne in druge postopke. Gospodarsko okolje v Sloveniji ni stimulativno, ne za domače, kaj šele tuje gospodarske subjekte. Čas od ideje do realizacije je zaradi birokratskih omejitev predolg, da bi to prineslo končni uspeh. In rezultat tega je, da se podjetniki odločajo za ugodnejše pogoje zunaj meja Slovenije, delovno aktivni ljudje odhajajo na delo v tujino in Ptuj z okolico že močno čuti te posledice. Preoblikovanje davčne politike, razbremenitev plač, nižji DDV so ukrepi, ki bi aktivno pripomogli h temu.”

“Ptuj, kot center Spodnjega Podravja, si zasluži večjo pozornost in realizacijo projektov, ki so ostali v predalih državnih organov. V državnem svetu imamo svojega predstavnika, ki zelo dobro in učinkovito opravlja svoje delo, vendar potrebujemo še predstavnika Ptuja v izvršilni veji oblasti. Ptuj potrebuje aktivni glas v DZ, ki bo opozoril, da si Ptuj s svojo okolico zasluži aktivno mesto na zemljevidu Slovenije,« je med drugim povedala kandidatka za poslanko Nuša Ferenčič.

Nuša Ferenčič, Jožef Lenart in Suzan Lep Šimenko so na Ptujskem kandidati SDS na bližnjih državnozborskih volitvah.

Izkoristiti potenciale na vseh področjih in Halozam dati razvojno spodbudo

Aktualna poslanka Suzana Lep Šimenko se znova podaja v boj za poslansko mesto in je kandidatka v 11. volilnem okraju, na območju Haloz in občine Kidričevo. V DZ se je njen glas pogosto slišal v opoziciji, predvsem je bila glasna v prizadevanjih za razvoj Haloz, gospodarstva v Spodnjem Podravju in njen trud bo tudi v prihodnje usmerjen v to področje. Poudarila je, da si želi, da bi predvsem območje Haloz in Dravskega polja v bodoče znalo izkoristiti potenciale, ki jih ponuja narava in potenciale, ki so v ljudeh, potrebno bo koristiti priložnosti, dati več poudarka kmetijstvu in ljudem omogočiti, da razvijajo svoje ideje, še dodaja Lep-Šimenkova.

“Moj trud bo usmerjen v dvig kakovosti življenja starejših, tako preko dostojnejših pokojnin, kot tudi boljšega zdravstvenega sistema in hkrati v ustvarjanje ugodnih pogojev za življenje mlajšim generacijam. Podprla bom uravnotežen razvoj lokalne infrastrukture, tako cestne, kot tudi informacijske. Podpirala bom razvoj Haloz, ki predstavlja skriti biser Slovenije in številne neizkoriščene razvojne priložnosti ter nadaljnji razvoj gospodarstva in kmetijstva na Dravskem polju.”

“Zavzemala se bom tudi za enakomeren regionalni razvoj ter večje koriščenje evropskih sredstev za razvoj Haloz in Dravskega polja, pa tudi za znižanje davkov, odpravo nepotrebnih birokratskih ovir, pa tudi v tej smeri, da država postane racionalen in kvaliteten servis gospodarstvu in državljanom,” je še povedala Lep-Šimenkova.
Foto: TM