SDS predlaga uvedbo fleksibilnejšega sistema vajeništva za boljše usklajevanje s potrebami gospodarstva

Včeraj je potekala nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posvečena izboljšanju sistema vajeništva v Sloveniji, sklicana na zahtevo poslanske skupine SDS.

 

Poslanka Alenka Helbl je na seji podrobno predstavila aktualno stanje in izzive v zvezi s poklicnim in strokovnim izobraževanjem. V svojem prispevku je poudarila pomen povezovanja splošnega, strokovnega in praktičnega znanja ter potrebo po usklajenosti izobraževalnega sistema z zahtevami gospodarstva.

Helblova je opozorila na zgodovinski razvoj sistema poklicnega izobraževanja v Sloveniji, posebej pa je izpostavila obdobje po letu 1996, ko je bil sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sledila je prenova izobraževalnih programov v letih 2007 in 2008, ki je prinesla pomembne spremembe v povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja ter uvedbo modela odprtega kurikula.

Poseben poudarek je bil namenjen uvedbi vajeništva v slovenski izobraževalni sistem leta 2017. Helblova je izpostavila, da je vajeništvo ključnega pomena za pridobivanje strokovnega kadra v skladu z zahtevami sodobnega trga dela.

V nadaljevanju je poslanka predstavila ugotovitve raziskave, ki je bila izvedena med relevantnimi deležniki, vključno s šolami, podjetji in delodajalci. Izpostavila je potrebo po večji fleksibilnosti izvajanja vajeništva ter bolj jasni opredelitvi vlog in odgovornosti posameznih deležnikov.

Poleg tega je bila izražena tudi potreba po ureditvi statusa vajenca in prilagoditvi financiranja vajeniškega izobraževanja. Helblova je poudarila, da je ključno, da se sistem vajeništva še naprej razvija v smeri, ki bo omogočala boljše usklajevanje med izobraževalnimi institucijami in potrebami gospodarstva.

Na seji je bila izpostavljena tudi primerjava z avstrijskim sistemom vajeništva, ki velja za enega najuspešnejših v Evropi. Helblova je poudarila, da je avstrijski model lahko zgled za nadaljnji razvoj v Sloveniji.

V zaključku je poslanka SDS izrazila optimizem glede prihodnosti vajeništva v Sloveniji in pozvala k nadaljnjim ukrepom za izboljšanje sistema v korist vseh deležnikov.

MR