SDS poslanska skupina stremi k reformam v zakonih o varstvu živali in KGZS za boljšo prihodnost

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je znova vložila dve noveli zakonov, ki sta bili prej že obravnavani. V noveli Zakona o zaščiti živali predlaga spremembe, s katerimi se želi znebiti določenih spornih členov, ki so bili predmet nestrinjanja že ob prvotnem sprejetju novele oktobra preteklega leta. Novela Zakona o Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije (KGZS) pa se osredotoča na odpravo členov, ki trenutno omejujejo izvolitev in imenovanje članov zbornice.

 

Novela Zakona o zaščiti živali

Zakon o zaščiti živali je ob sprejetju naletel na pomisleke več organizacij, vključno s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Sindikatom veterinarjev in kmetov Slovenije ter drugimi. Tudi Vlada Republike Slovenije in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sta izrazili zadržke, predvsem zaradi ustavnopravnih vprašanj in nedoločnosti nekaterih določb, ki v praksi povzročajo težave. Cilj spremembe zakona je odpraviti te pomanjkljivosti in zagotoviti boljšo oskrbo živali.

Novela Zakona o Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije

Sprejeta oktobra 2023 na predlog skupine poslank in poslancev, vodi pa jo Mateja Čalušić, novela KGZS uvaja nezdružljivost voljenih in imenovanih članov, s čimer naj bi se okrepila avtonomija zbornice. Vendar so spremembe povzročile omejitve pri izbiri članov, kar je bilo opozorjeno kot protiustavno. Poslanska skupina SDS si s svojim predlogom prizadeva odpraviti te omejitve in obnoviti avtonomijo KGZS.

Več informacij o novelah:

  • Novela Zakona o zaščiti živali: TUKAJ.
  • Novela Zakona o Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije: TUKAJ.