Sankcije proti Rusiji

Ministri za finance so na delovnem zajtrku razpravljali o sankcijah, ki jih Evropska unija uvaja proti Rusiji. Strinjali so se, da mora Evropska unija ostati enotna. Sankcije, ki so uvedene na ravni Evropske unije, so se do nedavnega zdele nepredstavljive, ampak so potrebne za oslabitev Rusije in vojaške agresije, ki jo izvaja nad Ukrajino. Kljub temu da bodo imele sankcije posledice tudi na evropsko gospodarstvo, so se ministri strinjali, da bi bile posledice neukrepanja večje in da so sankcije nujne, da se obrani evropske vrednote in svobodo.

 

Ministri so na zasedanju dosegli splošni pristop do predloga Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah. Cilj uredbe o omenjenem mehanizmu je zagotoviti, da izdelki, ki se uvozijo v Evropsko unijo, vsebujejo strošek ogljičnega odtisa, kar pomeni izenačitev obdavčitve domačih in uvoženih proizvodov. Slednje pomeni tudi preprečitev uhajanja ogljika zaradi selitve proizvodnje iz Evropske unije v druge države, ki so glede zmanjšanja emisij manj ambiciozne. Na ta način želijo države članice Evropske unije tudi spodbuditi največje onesnaževalce, da sprejmejo podobne podnebne ukrepe, kot jih uvajajo same.

Opravili so tudi razpravo glede kompromisnega besedila zakonodajnega predloga s ciljem splošnega pristopa o zagotavljanju globalne minimalne obdavčitve za mednarodna podjetja v Evropski uniji. Večina držav članic podpira predlog, razprava pa se bo nadaljevala na aprilskem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve.

Na zasedanju so ministri potrdili predlog smernic za oblikovanje proračuna za leto 2023. Smernice zajemajo pomembne elemente za letni proračun Evropske unije. Proračun za leto 2023 bo imel pomembno vlogo pri uresničevanju dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog. S tem bo proračun prispeval k okrevanju evropskega gospodarstva, smernice pa narekujejo tudi, da mora proračun za leto 2023 stremeti tudi k upoštevanju dejanskih potreb.

Evropska komisija je ministrom predstavila smernice za fiskalno politiko za leto 2023, ki bodo državam članicam v pomoč pri pripravi programov za stabilnost in konvergenčnih programov. Evropska komisija poudarja pomembnost usklajenosti fiskalnih politik in prilagajanja fiskalnih politik okoliščinam.