Sanacije plazov v občini Cirkulane: podpisane pogodbe za nujna dela

V občini Cirkulane je županja Antonija Žumbar v zadnjih dneh podpisala ključne pogodbe za sanacijo plazov, ki so prizadeli lokalne ceste in ogrozili varnost prebivalcev. S Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o. so bile podpisane pogodbe za interventno sanacijo dveh ključnih lokacij:

  1. Interventno sanacijo plazu Brezovec – na LC 102201 (blizu Brezovec 88/b), vrednost pogodbenih del je 274.234 eur. Izvedena bo sanacija treh plazov v medsebojni oddaljenosti 15-25 m in sanacija ceste v dolžini cca 120m.
  2. Interventno sanacijo plazu Gradišča na LC 102151 (Gradišča 146), vrednost pogodbenih del 274.234 eur. Izvedena bo sanacija plazu in ceste v dolžini cca 80 m.

Prav tako je županja Antonija Žumbar podpisala pogodbo z izvajalcem del H.S. nizke gradnje d.o.o., za nujno sanacijo plazu Pohorje na JP 603371 (Pohorje 44), vrednost pogodbenih del je 149.124 eur. Izvedena bo sanacija plazu  v dolžini cca 54 m in  ceste v dolžini cca 73 m.

MR