Sanacija lokalne ceste Kidričevo – Hajdina povzroča popolno zaporo do oktobra

V občini Kidričevo se začenja sanacija lokalne ceste LC 328 351, ki povezuje Kidričevo in Hajdino, in sicer na odseku od km 0+142 do km 2+224 v dolžini 2.082 metrov. Projekt, ki ga je naročila občina Kidričevo, poteka na območju občin Kidričevo in Hajdina, kjer se obravnavani odsek ceste nadaljuje v dolžini 2.130 metrov. Investitor projekta je Republika Slovenija, Direkcija RS za infrastrukturo.

 

Sanacija ceste vključuje prometno ureditev, ureditev voziščne konstrukcije in ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih vod. Dela bodo potekala od 20. aprila do 1. oktobra 2023. Med izvajanjem projekta bo cesta delno ali popolnoma zaprta za promet, obvoz pa bo ustrezno urejen.

Občane in uporabnike ceste pozivamo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti v času gradbenih del. Obvozi bodo označeni in omogočeni za vse vrste vozil. Sanacija ceste bo izboljšala prometno varnost in povečala udobje vožnje za vse uporabnike.