Sanacija ekološko nevarne lagune na območju Krajinskega parka Šturmovci je nujna

Debela plast gnijočega blata v laguni povzroča neprijeten smrad, usedlina, v kateri so za organizem živih bitij škodljive snovi, pa že več desetletij obremenjuje podtalnico in tako predstavlja potenciali vir okužb za ljudi in živali

 

Med jezom Ptujskega jezera na območju občine Markovci in izlivom v staro strugo reke Drave na območju Krajinskega parka Šturmovci in na območju Nature 2000 se nahaja ekološka bomba, imenovana laguna. Laguna v dolžino meri okoli 500 m, v širino okoli 50 m, v globino pa približno 3 m. Pred izgradnjo čistilne naprave so se v laguno stekale odpadne fekalne vode iz več občin, kot tudi tehnološke in odpadne vode iz bližnjih podjetij.

Poslanka Spodnjega Podravja Suzana Lep Šimenko iz SDS je zaskrbljena nad ekološko katastrofo

Čeprav je bilo o tem že veliko govora, do sanacije lagune žal ne pride, debela plast gnijočega blata v laguni pa še naprej povzroča neprijeten smrad. Prav tako ima velik vpliv na vodno in obvodno rastlinstvo Krajinskega parka Šturmovci, v katerega posega. Usedlina, v kateri so za organizem živih bitij škodljive snovi, pa tako že več desetletij obremenjuje podtalnico in tako predstavlja potenciali vir okužb za ljudi in živali. Usedlega gnijočega mulja naj bi bilo v laguni namreč več kot 22.000 kubičnih metrov. Rezultati analize sedimenta izpred več kot dvajset let kažejo na velik presežek kovin, kot so cink, kadmij, svinec, baker in krom ter močno onesnaženost z mineralnimi olji.

Laguna leži znotraj zaščitenega območja Nature 2000, ki je tako določeno zaradi habitatov reke Drave, ki so po izgradnji akumulacijskega jezera še ostali. Na tem območju so številni mrtvi rokavi, ki predstavljajo dom za številne živali – od močvirske sklednice, številnih družin bobrov,…območje je zagotovo prava zakladnica biotske raznovrstnosti. Izboljševanje habitatov na tem območju poteka tudi s projektom Za Dravo, ki je v teku in pomeni ureditev dela vodnih habitatov tudi na tem območju kot tudi izboljšanje pretočnosti Šturmovskega rokava.

Poslanka Spodnjega Podravja Suzana Lep Šimenko iz SDS je na ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z ekološko nevarno laguno.

1. Zanima me, kako daleč je projekt Za Dravo na območju Šturmovcev in kaj ta projekt pomeni za naravo na tem območju?

Po eni strani se država preko projekta trudi urediti habitat znotraj krajinskega parka Šturmovci, na drugi strani pa imamo v neposredni bližini še vedno ekološko nevarno laguno.

2. Ali in kdaj nameravate sanirati ekološko nevarno laguno?

Na moje poslansko vprašanje konec leta 2019 mi je bilo odgovorjeno, da bo v letu 2020 izveden ponovni monitoring za preučitev obremenjenosti na območju lagune.

3. Zanima me, ali je do izvedbe monitoringa prišlo in kakšni so izsledki le tega?

MR