Samooskrba – pomembnost domače kmetijske pridelave

 

Poslanci so danes z enotno podporo na Odboru za kmetijstvo v Državnem zboru RS, soglasno potrdili predlog Zakona o interventnih ukrepih trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov, ki bo omogočal nemoteno oskrbo s hrano.

Interventni zakon nalaga povečanje blagovnih rezerv v roku treh mesecev za živila. Urediti želijo možnost omejitve ali prepovedi izvoza na tuje trge s kmetijskimi pridelki, živi in živalmi za namen prehrane ljudi. Omejila pa se bo lahko tudi cena posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi. Zakon prinaša tudi, da se lahko v primeru okužbe oskrbnika kmetije, določi začasnega upravljavca kmetije, ki ga določi župan v sodelovanju z KGZS in njihovo svetovalno službo. Upravljalec pa ima pravico do začasnega nadomestila.

Franc Breznik, poslanec iz Lenarta je izpostavil, da je samooskrba in prehranska varnost bistveni za vsako državo in za preživetje naroda, kar se izkaže tudi ob sedanji epidemiji koronavirusa.

Foto: Twitter

V namen večje direktne samooskrbe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadgradilo spletno stran »Naša super hrana«. Na njej lahko najdete lokalne pridelovalce hrane, registracija pa je enostavna tudi za vse kmetije, ki hrano ponujajo. Vsekakor je to varnejši način nakupa dobrin.

Zavod KGZS Maribor na pridelovalce hrane naslavlja apel naj se vključijo v sistem seznama kmetij z naslovi in kontakti, ki prodajajo svoje pridelke na kmetijah. Namen tega je samooskrba, v kolikor se zaprejo tržnice (kar obstaja verjetnost) in tudi, če bo dobava v trgovinah motena. ROK za oddajo podatkov in potrditev obdelovanja je četrtek, 19. marec 2020 do 12.00. Pismeno privolitev za objavo podatkov (na povezavi) in uvrstitev na seznam lahko pošljete na elektronski naslov: [email protected].

Na ministrstvu so vzpostavili tudi klicni dežurni center za vse informacije o oskrbi z hrano, kmetijski dejavnosti, veterinarskih storitvah itd. v času epidemije in sicer na telefonski številki: 040 390 016 ali elektronskem naslovu: [email protected].

MT