Regijsko preverjanje usposobljenosti civilne zaščite v Kidričevem

Ptujska nota organizirala osamnaesto regijsko preverjanje usposobljenosti ekip Civilne zaščite in Rdečega križa

Ptujska enota je v sodelovanju z ekipami iz Slovenjgraca in Murske Sobote organizirala 18. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek je potekal v Kidričevem, kjer so ekipe izkazovale svoje znanje v različnih scenarijih reševanja.

Dragomir Murko, vodja izpostave URSZ Ptuj, je pojasnil, da so zaradi manjšega števila ekip morali združiti moči z regijami Slovengradec in Murska Sobota:

“Nekako smo že v lanskem letu sprejeli take smernice, da, ker je ekip malo manj, po prijavljenih predhodnih smo nekako ugotovili, da v sami regiji Ptuj ne moremo organizirati zadostno števil ekip. Tako smo se združili z ekipami Slovenjgradca, Mursko Sobote in Ptuj.”

Murko je nadaljeval, da so imeli sprva osem ekip, a se je ena ekipa žal odjavila, tako da jih je ostalo sedem. Ekipe so morale v desetih minutah izkazati svoje znanje pri reševanju različnih dogodkov, med katerimi so bili scenariji poškodbe na športnem igrišču, nesreče v parku in zabava na poroki.

Jože Kancler, poveljnik CZ Kidričevo, je predstavil novo ekipo, ki je letos zaključila tečaj za bolničarje:

“Tokrat nastopamo z čist novo ekipo, ki je letos skončala tečaj za bolničarje. Stara ekipa se nam žal razpadla, in ta nova bo poskušala preizkusiti svoje znanje, ki so si ga pridobili v letošnjem tečaju prve pomoči.”

Župan Kidričevega, Anton Leskovar, je poudaril pomen vključevanja mladih v civilno zaščito in gasilstvo ter pohvalil prostovoljstvo:

“Pripadniki struktur za zaščito, reševanje in pomoč so ključni del sistema zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da bi zaščitili življenje in premoženje drugih, tvegajo lastno varnost. Jaz se večkrat v šali rečem, da so gasilci vojska od župana, kajti, pri nas v občini, pa tudi širše po Sloveniji, civilna zaščita ima močen vpliv.”

Jože Kancler je na koncu še dodal:

“Vloga je ključna, vidimo, da se na koncu pojavljajo velike katastrofe, naravne ujme in tako naprej, tako da, če je potreba, se pač aktivirajo enote civilne zaščite. Vemo, da brez gasilcev in brez civilne zaščite žal ne gre.”

Dogodek je bil uspešen prikaz pripravljenosti in usposobljenosti ekip za soočanje z različnimi izzivi ter je ponovno potrdil pomen sodelovanja in prostovoljstva v sistemu zaščite in reševanja.

MR