Referendum o preferenčnem glasu: Andrej Kosi opozarja na skrite posledice

Poslanec SDS, Andrej Kosi odločno na strani krajanov Središča ob Dravi proti vpostavitvi azilnega centra. Vir: posnetek zaslona

V javnosti je vse bolj vroče vprašanje referenduma o uvedbi preferenčnega glasu, kjer Andrej Kosi opozarja na zavajajočo naravo referendumskega vprašanja in možne negativne posledice za lokalno zastopanost v Državnem zboru. Poslanec SDS Andrej Kosi trdi, da se za predlogom preferenčnega glasu skriva ukinitev volilnih okrajev, kar bi pomenilo, da bi znotraj volilnih enot obstajala le lista 11 kandidatov. To bi lahko onemogočilo zastopanost manjših volilnih okrajev v Državnem zboru.

 

“Referendumsko vprašanje o uvedbi preferenčnega glasu je zavajujoče, kajti za njim se skriva ukinitev volilnih okrajev, kar bi pomenilo, da bi bila znotraj volilnih enot lista 11 kandidatov, kar bi onemogočilo, da bi zdajšnji volilni okraji z manjšim številom prebivalcev imeli poslanca, ki bi jih lahko zastopal v državnem zboru,” je izjavil Kosi.

Kosi je prav tako poudaril, da Ustavno sodišče ni izpostavilo neustreznosti volilnega sistema, temveč le neustreznost velikosti volilnih okrajev. Po njegovem mnenju bi ukinitev volilnih okrajev pomenila, da bi nekateri volilni okraji ostali brez možnosti izvolitve kandidata.

“Ustavno sodišče ne govori o tem, da volilni sistem ni ustrezen, ampak govori o tem, da velikost volilnih okrajev ni ustrezna. S takim sistemom, kot je zdaj predlagan, da se ukinejo volilni okraji, bodo določeni zdajšnji volilni okraji brez možnosti, da bi bil iz tistega volilnega okraja lahko kandidat izvoljen,” je še dodal.

Kosi meni, da primerjava preferenčnega glasu z evropskimi volitvami ni primerna, saj pri evropskih volitvah ni pomembno, od kje prihaja kandidat, medtem ko je pri državnih volitvah pomembna lokalna zastopanost. “Že zdaj imamo razliko v razvoju Zahodne in Vzhodne Slovenije. Pomembno je, da je čim več lokalne zastopanosti v državnem zboru, saj se poslanci borimo tudi za svoj kraj,” je poudaril.

Ukinitev volilnih okrajev bi po Kosijevem mnenju pomenila uničenje podeželja, kar trenutna vlada že počne s številnimi svojimi ukrepi. V stranki SDS temu ostro nasprotujejo. “To, da se ukinjajo volilni okraji, pomeni uničenje podeželja, kar trenutna vlada že počne s številnimi svojimi ukrepi,” je zapisal Kosi.

Kosi je še dodal, da Gibanju Svoboda ne gre za voljo ljudstva, temveč za mobilizacijo volivcev za izboljšanje rezultata na evropskih volitvah. Opozoril je tudi, da Gibanje Svoboda ni podprlo predloga koalicijske SD za izvedbo referendumov skupaj z referendumom o JEK 2 v novembru.

“Gibanju Svoboda ne gre zares za voljo ljudstva, gre le za to, da z referendumi mobilizira čim več volivcev na volitve in tako izboljša svoj rezultat na evropskih volitvah, saj tudi niso podprli predloga koalicijske SD, da bi te referendume izpeljali v novembru skupaj z referendumom o JEK 2,” je še dodal Kosi.

MR