Razstava Grbi plemiških rodbin iz ormoškega gradu

ormož, grad, razstava, grbi, plemiške-družine

Odprtje razstave danes ob 17-ih

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je ob slovenskem kulturnem prazniku pripravil razstavo fotografij grbov nekdanjih lastnikov ormoškega gospostva in gradu v času od 13. do 20. stoletja. Slavnostno odprtje razstave bo danes, 6. februarja, ob 17. uri, v slavnostni dvorani ormoškega gradu. Razstava bo del stalne postavitve.

Grad Ormož skozi zgodovino
Ormoški grad stoji na jugovzhodnem delu bronastodobne naselbine, ki je bila zavarovana z zemeljskim nasipom in obrambnim jarkom. Jarek spremlja grajski kompleks ob vsej njegovi vzhodni stranici ter na koncu predgradja zavije proti nekdanjim mestnim ogrskim vratom. Ptujski gospodje so v zadnji tretjini 13. stoletja začeli graditi grajski stavbni kompleks. Grad je ostal v posesti Ptujskih do leta 1438, ko je rodbina izumrla. V prvi fazi razvoja gradu je najverjetneje nastal današnji izpostavljeni južni trakt, v katerem je bilo urejeno prebivališče ptujskih kastelanov, gospodov iz Ormoža, šele nato pa naj bi veliko obzidano dvorišče na severovzhodnem vogalu zavarovali z močnim stolpom. Nadaljnji razvoj gradu so pospešili dogodki ob koncu 15. stoletja. Po njegovem požigu leta 1487 so ga leta 1490 dobili v roke Szekelyji, ki so se tu naselili in ga v ta namen tudi obnovili. Postavili so severni in zahodni trakt ter morda tudi zametek vzhodnega. Leta 1532 so grad poškodovali Turki, leta 1540 pa so ga ob utrditvi mesta obnovili. Po napadu Krucev, 12. februarja 1704, je bil grad dalj časa opustošen. Med leti 1710 in 1740 ga je baročno obnovila družina Pethe.

V začetku 19. stoletja je grad kupil industrialec Jožef Pauer, ki ga je dal klasicistično obnoviti in obzidati jugozahodni grajski vrt. Zadnji lastniki gradu so bili grofje Wurmbrandt, katerih grb je nad glavnim grajskim vhodom.

Vir in foto: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož