Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2022

KGZS – Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prirejajo v okviru FESTIVALA DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 33. državno ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov.

 

Že 33. festival Dobrote slovenskih kmetij s podelitvijo priznanj bo predvidoma potekal od 20. do 22. maja 2022 v Minoritskem samostanu na Ptuju.

Dobrote slovenskih kmetij, so se organizatorji odločili, da bodo nekatere skupine izdelkov ocenili že v jesenskem času. Izdelke bodo ocenjevale strokovne  komisije. Podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost. V januarju 2022 bo objavljen drugi del razpisa.

Konec leta 2021 bodo tako ocenjevali: sokove in nektarje, suho sadje in druge suhe pridelke, domače marmelade, džeme in sadne namaze, kompote, konzervirane vrtnine in druge konzervirane pridelke, med in čaje.

 

Razpis in pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2022 so objavljeni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si ali www.dobroteslovenskihkmetij.si.

Na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov. Ocenjujejo se izdelki iz surovin, pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju.

Vsi, ki izpolnjujete pogoje in želite sodelovati na ocenjevanjih, se javite na lokalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer vam bo svetovalec/svetovalka elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše kmetije in potrdilo o plačilu kotizacije.

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 15. november 2021.

V nadaljevanju objavljamo še nekaj podrobnosti na katere opozarjajo organizatorji:

Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z deklaracijo, iz katere bo razvidno, za kakšen izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj je izdelek uporaben, čas in način priprave (čaji).

Vzorci, ki bodo v premajhnih količinah ali prepozno dostavljeni, ne bodo ocenjeni!

Prispevek – kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj z DDV-jem 30 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25 evrov.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalkah/svetovalcih za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali na spletni strani: www.dobroteslovenskihkmetij.si ali www.kgz-ptuj.si.

 

Vir: KGZS