Razdelitev delovnih teles v Mestnem svetu MO Ptuj

Svetnice in svetniki so na prvi izredni seji najprej sprejeli Sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, naslednji kandidatki na Listi SD – Socialni demokrati, mag. Sonji Purgaj.

 

Nadalje so sprejeli Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti, ki ga bo vodil Štefan Petek, Odbor za finance bo vodila mag. Sonja Žibrat, Odbor za gospodarstvo Andrej Čuš, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo Sandra Pjanić, Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo Andrej Lazar, Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo Milan Klemenc, Komisijo za odlikovanja in priznanja mag. Vlasta Stojak, Komisijo za statut in poslovnik Nuša Vrabl Ferenčič, Komisijo za vloge in pritožbe Sergej Ivanuša in Statutarno pravno komisijo Alen Iljevec.

Sprejeli so tudi Sklepe o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, predstavnikov mestnega sveta ustanoviteljice v Nadzorni svet podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. in članov Uredništva medija Ptujčan.

DELOVNA TELESA

Člani: Mag. Sonja Žibrat, Sergeja Puppis Freebairn, Metka Petek Uhan, Boštjan Šeruga, Blaž Prelog, Suzana Lara Krause, Branko Strelec
Člani: Sandra Pjanić, Alen Hliš, Alen Iljevec, Vladimir Koritnik, Nuša Vrabl Ferenčič, Sebastjan Jakolič, Marjan Kolarič
Člani: Andrej Čuš, Dušan Fric, Mag. Vlasta Stojak, Ljudmila Grabar, Mag. Sonja Žibrat, Andreja Jerebic Erjavec, Robert Križanič
Člani: Štefan Petek, Miha Damiš, Eva Zorko, Maša Goričan, Dejan Rožmarin, Karmen Stanet Gril, Tadej Vobner
Člani: Andrej Lazar, Blaž Prelog, Mag. Sonja Purgaj, Dr. Renata Debeljak, Metka Petek Uhan, Metka Jurešič, Dora Lenart
Člani: Milan Klemenc, Luka Žižek, Sergej Ivanuša, Štefan Petek, Dušan Fric, Rene Fekonja, Emil Mesarič
Člani: Alen Iljevec, Dejan Rožmarin, Nuša Vrabl Ferenčič, Dr. Uroš Vek, Vladimir Koritnik
Člani: Boštjan Šeruga, Franjo Rozman, Andrej Čuš, Alen Hliš, Alen Iljevec
Člani: Nuša Vrabl Ferenčič, Eva Zorko, Sandra Pjanić, Ljudmila Grabar, Jernej Čuš
Člani: Mag. Vlasta Stojak, Štefan Petek, Lina Habjanič, Maša Goričan, Miha Damiš
Člani: Sergej Ivanuša, Dr. Renata Debeljak, Jernej Čuš, Andrej Lazar, Mag. Sonja Purgaj

Vir: ptuj.si