Ptujsko mestno tržnico bo prenavljalo ljubljansko podjetje KPL

Mestna občina Ptuj je 1. avgusta po vrsti zapletov in nazadnje po postopku pogajanj z izvajalcema, ki sta se prijavila na razpis, vendarle uspela izbrati primernega ponudnika.

Foto: MO Ptuj

Ptujska občina je za evropsko sofinancirano prenovo mestne tržnice po opravljenem javnem razpisu in neposrednih pogajanjih z dvema ponudnikoma izbrala ljubljansko podjetje KPL, ki bo projekt izvedlo v konzorciju z družbo Makro 5 gradnje.

Izbran izvajalec za ureditev mestne tržnice na Ptuju. Pogodba bo podpisana kmalu. Foto: TM
Vrednost naložbe je 4,8 milijona evrov
Vrednost po zagotovilih občine ekonomsko najugodnejše pogodbe bo po njeni pravnomočnosti dobrih 4,8 milijona evrov. Odločitev o izbiri izvajalca bo pravnomočna v prihodnjem tednu. Podpis pogodbe med Mestno občino Ptuj in izvajalcem je predviden v naslednjih dveh tednih, pričetek del pa v mesecu dni od podpisa pogodbe.
Foto: MO Ptuj