PTUJSKI ŠPORT PRED RAZSULOM?

Na Ptuju se obeta velika sprememba, ki je že vzbudila številne pomisleke in ogorčenje med športniki in upravljavci športnih zavodov. Direktor Zavoda za šport Ptuj, gospod Mertelj Sandi, je v svoji nedavni izjavi izpostavil potencialno krizo, ki se obeta ptujskemu športu.

 

Ustanovljen leta 1994, Zavod za šport Ptuj neprekinjeno skrbi za upravljanje in vzdrževanje športne infrastrukture, sodeluje z lokalnimi klubi in društvi ter organizira številne športne dogodke. V vseh teh letih je zavod uspešno opravljal svoje poslanstvo in rastel, tako na organizacijski kot programski plati.

A zdaj Mestna občina Ptuj razmišlja o združevanju in celo o likvidaciji nekaterih zavodov. Kot opozarja Mertelj, je eno združevati, povsem nekaj drugega pa je ukinjati zavode in jih pripajati k drugim zavodom, ki nimajo strokovnega znanja na področju športa.

Osrednji pomislek je predvsem, da bo ptujski šport pod vodstvom oseb, ki ne prihajajo neposredno iz športnega okolja. Ta premik bi lahko ogrozil kakovost športnih programov, saj bi športna dejavnost postala podrejena drugim interesom, kot so turizem, kultura ali mladina.

Prav tako je izpostavljena problematika šolskega športa, saj Zavod za šport Ptuj vsako leto organizira preko 70 šolskih tekmovanj. Če bi bila ta funkcija prenesena na drugačno entiteto, bi to lahko ogrozilo uspešnost in kakovost te organizacije.

Mestna občina Ptuj bi se morala zavedati vrednosti strokovnega znanja in izkušenj, ki so se kopičile v Zavodu za šport Ptuj. Pristop, ki ga je izbrala občina – sprejetje odloka brez komunikacije s stroko – je opozorilni znak, da bi politični interesi lahko prevladali nad strokovnimi.

Na koncu je potrebna odločna in premišljena obravnava te zadeve. Zavod za šport Ptuj je pomembna ustanova za ptujsko skupnost, zato bi bilo treba vse odločitve glede njegove prihodnosti sprejeti ob upoštevanju interesov športnikov, študentov, klubov in društev.

MR