Ptujski mestni svet včeraj tudi o polletni realizaciji proračuna

Na včerajšnji 42. seji je ptujski mestni svet med drugim obravnaval poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj. Prihodki MO Ptuj so v prvih šestih mesecih znašali 11,2 milijona evrov in so presegli odhodke za 152.642,06 evrov.

Ptujski mestni svet na včerajšnji seji; foto: PeTV

Na včerajšnji 42. seji je ptujski mestni svet med drugim obravnaval poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj. Prihodki MO Ptuj so v prvih šestih mesecih znašali 11,2 milijona evrov in so presegli odhodke za 152.642,06 evrov.

Ptujski mestni svetniki so s sprejetjem večine sklepov omogočili začetek prodaje več mestnih nepremičnin, poslovnih prostorov in stanovanj, ob tem pa jih je mestna uprava seznanila tudi z vzpostavitvijo zavetišča za brezdomce ter prizadevanji za čim hitrejšo umestitev južne obvoznice v prostor.

Kot je vodstvo ptujske občine pojasnilo na včerajšnji seji, je občina v prvem polletju realizirala za skoraj milijon evrov več prihodkov kot v lanskem letu. Tako prihodki kot odhodki so v prvem poletju pod planiranimi, razlog za to pa je nižji obseg transfernih prihodkov za investicije v ključne razvojne projekte, so pojasnili v vodstvu mestne uprave. Ta sicer načrtuje njihovo pospešeno realizacijo v drugi polovici leta. Pred sejo se je s polletnim poročilom seznanil tudi Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, ki ga je ocenil kot primernega.

22 milijonov evrov razvojnega denarja

Pomemben del proračuna za leto 2018, ki ga je sprejel in potrdil mestni svet, predstavlja tudi predvidena prodaja zemljišč in nepremičnin v lasti Mestne občine Ptuj. S prodajo omenjenih zemljišč in nepremičnin lahko občina pridobi finančna sredstva, na drugi pa zagotovi možnosti za nove naložbe in nova delovna mesta.

»Da bi lahko aktivirali prostorske potenciale mesta, smo s proračunom sprejeli program razpolaganja s stavbnimi zemljišči. Gre za pomemben proces iz dveh vidikov: prvič zato, ker s tem omogočamo razvoj mesta, nove dejavnosti, nove naložbe, drugič pa zato, ker s tem ustvarjamo prihodke, brez katerih mestnega proračuna ni mogoče realizirati v načrtovanem in sprejetem obsegu,« je ob tem povedal župan Miran Senčar.

S prodajo teh nepremičnin občina ustvarja prihodke, ki jih bo namenila za financiranje razvojnih projektov, med drugim tudi lastne udeležbe v evropskih projektih, ki Ptuju prinašajo 22 milijonov EUR razvojnega denarja.

Na Zadružnem trgu 14 uredili dnevni center in zavetišče za brezdomce

Mestna občina Ptuj je na Zadružnem trgu 14 uredila Dnevni center in zavetišče za brezdomne osebe, imenovan Kamra. Občina je obnovila doslej prazno trisobno stanovanje, v njem pa bo poleg desetih ležišč tudi razdelilnica donirane hrane, za ureditev zavetišča pa je občina zagotovila 25 tisoč evrov. Gre za naslednji korak v reševanju problema brezdomstva, na katerega so opozarjali tako v Centru za socialno delo kot tudi v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča in Zdravstvenem domu, so pojasnili na včerajšnji seji.

Ključni cilj je zagotavljanje varne prenočitve brezdomnim osebam, ki jim bo ob tem v stanovanju na voljo tudi dnevni center s pomočjo pri ponovni aktivaciji in vključitvi v družbi. Zavetišče bo delovalo 365 dni na leto. Dnevni center za brezdomce naj bi zaživel že v začetku tega tedna, namestitveni del pa avgusta letos. Program Zavetišča in dnevnega centra za brezdomce bo zagotavljalo Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči Ars Vitae, vodja programa pa je Amadeja Kokot.

Mestna občina Ptuj je na Zadružnem trgu 14 na Bregu uredila Dnevni center in zavetišče za brezdomne osebe, imenovan Kamra. Foto: ČG

»Ptuj je mesto, ki je vedno znalo prisluhniti in ponuditi pomoč ljudem v stiski. Pomembno je, da se tega zavedamo in da takšni ostanemo. Kot skupnost moramo zagotoviti mehanizme, s katerimi bomo tistim, ki so, ki so se znašli v težki situaciji, pomagali, da se postavijo na noge in reintegrirajo v družbo,« je ob informaciji o programu dodal ptujski župan Senčar.

Mestnim svetnikom predstavili razloge za podpis dogovora o začasni priključitvi ceste Ormož–Ptuj na obstoječo cesto skozi Spuhljo

Župan Senčar je mestne svetnike seznanil tudi z dogajanji okrog ptujske obvoznice in jim predstavil razloge za podpis dogovora o začasni priključitvi ceste Ormož–Ptuj na obstoječo cesto skozi Spuhljo. Dogovor vsebuje jasno usmeritev, da se ta cesta nadaljuje po južni varianti do priključitve na avtocesto, kar pomeni, da tudi Ministrstvo za infrastrukturo priznava, da je južna obvoznica edina ekonomsko smiselna in izvedljiva trasa. Pri tem je župan pozval k enotnosti, ker je po njegovem mogoče samo tako doseči uspeh v Ljubljani. Da bi čim prej prišlo do realizacije tega projekta in dogovora z državo o času izvedbe, je potrebno enotno sodelovanje občanov, civilne iniciative ter lokalne oblasti, je še dodal ptujski župan Senčar.

Foto: Črtomir Goznik