Ptujska županja izrazila nasprotovanje načrtovani selitvi sedmih inšpektorjev v Maribor

Nova ptujska županja Nuška Gajšek je ta teden na Furs naslovila javni poziv za decentralizacijo davčne inšpekcije in izrazila nasprotovanje načrtovani selitvi sedmih inšpektorjev, ki so doslej delali na Ptuju, v Maribor. Na Fursu so v zvezi s tem za STA poudarili, da gre le za organizacijo dela v sektorju za nadzor, ki ne vpliva na zavezance.

Na Trstenjakovi 2 a na Ptuju je tudi sedež Davčnega urada Ptuj, foto: arhiv DU Ptuj
“Podpiramo argumente in angažma vseh tistih, ki zagovarjajo decentralizacijo državnih institucij, tudi davčne inšpekcije, ki deluje v okviru Finančne uprave RS. Pozivamo, da vodstvo Finančnega urada (FU) Maribor razmisli o smotrnosti napovedanih premestitvah, saj se sprašujemo, ali res prinašajo racionalizacijo delovanja davčne inšpekcije. Smo odločno proti vsakršni centralizaciji, ki siromaši številna lokalna okolja v Sloveniji in s tem prinaša neenakomeren razvoj države,” sporoča Gajškova.
Ptujska županja Nuška Gajšek se je odločno zavzela proti preselitvi ptujskih davčnih inšpektorjev v Maribor, Foto: arhiv MO Ptuj

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek se je v javnem pozivu, ki ga je naslovila na ministrstvo za finance, finančno upravo in finančni urad v Mariboru, zavzela proti preselitvi ptujskih davčnih inšpektorjev v Maribor. Finančni urad Ptuj je namreč v letu 2015 izgubil davčno inšpekcijo zaradi uvedbe tako imenovanih vitkih davkov, ki so jim odvzeli oddelek inšpekcije. Od takrat dalje spada sedem ptujskih davčnih inšpektorjev pod vodstvo FU Maribor, locirani pa so še vedno na Ptuju, v Trstenjakovi 2 a, kjer je tudi sedež Davčnega urada Ptuj. Zdaj naj bi sedem ptujskih davčnih inšpektorjev tudi lokacijsko preselili v Maribor, čemur na Ptuju niso naklonjeni.

Preselitev inšpektorjev s Ptuja v Maribor bi bistveno povečala stroške prevoza na delo, za nekatere sprememba pomeni tudi stres

Županja poziva, da vodstvo FU Maribor razmisli o smotrnosti napovedanih novosti in ali res prinašajo racionalizacijo delovanja davčne inšpekcije. Mestna občina Ptuj je odločno proti vsakršni centralizaciji, ki siromaši številna lokalna okolja v Sloveniji in s tem prinaša neenakomeren razvoj države.

V javnem pozivu je ptujska županja sporoča, da so rezultati njihovega dela nadpovprečni, zato lokacija na Ptuju ne more biti ovira za dobro opravljeno delo. Lokacijska preselitev inšpektorjev s Ptuja v Maribor bistveno povečuje stroške prevoza na delo in z dela zaposlenih in pomeni nepotrebno povečevanje stroškov državnega proračuna. S tem se stroški za najemnino za prostore na Ptuju ne zmanjšajo, saj v istem nadstropju ostaja še šest inšpektorjev, ki so locirani na FU Ptuj in delajo za Generalni finančni urad Ljubljana, in še štirje drugi zaposleni. Zato se na občini sprašujejo, kako lahko varuhi javnih financ in zagovorniki racionalizacije v lastnih vrstah delujejo popolnoma drugače.

Preselitev inšpektorjev s Ptuja v Maribor naj bi bistveno poslabšala njihove življenjske razmere, saj pomeni izdatnejšo porabo časa za prihod na delo in z dela, nekateri se že na Ptuj pripeljejo iz precej oddaljenih krajev, še med drugim sporoča Gajškova. Mestna občina Ptuj podpira argumente in angažma vseh tistih, ki zagovarjajo decentralizacijo davčne inšpekcije, ki deluje v okviru Finančne uprave RS. Strinja se in poziva, da se pretežni del odločanja davčne inšpekcije ponovno prenese na lokalni nivo, pod pristojnost posameznih uradov, kot je bilo predhodno, med drugim še sporočajo v javnem pozivu.

Zaradi boljše organiziranosti dela načrtujejo selitev inšpektorjev s Ptuja,m pojasnujejo na Fursu

Na Fursu so za STA pojasnili so, da so naloge s področja davčnega inšpekcijskega nadzora, ki jih izvajajo inšpektorji, zaradi boljše organizacije in učinkovitejšega izvajanja teh nadzorov vse od združitve nekdanje davčne in carinske uprave v Furs sistemizirane zgolj na osmih območnih uradih. Ptujski urad tako nima svojih finančnih inšpektorjev in naloge na ptujskem območju izvajajo inšpektorji iz mariborskega urada, ki imajo od leta 2015 svojo pisarno v prostorih na Ptuju. Ker so se konec leta na mariborskem uradu, ki deluje v lastniških prostorih, sprostila določena delovna mesta, zaradi boljše organiziranosti dela načrtujejo selitev inšpektorjev s Ptuja. Podobne organizacijske in lokacijske spremembe zaposlenih izvajajo tudi na drugih finančnih uradih, pri tem pa upoštevajo tudi pravice zaposlenih, je še poročala STA.
Vir in foto: MO Ptuj, STA